Jobb og videre studier

Et steg videre

En erfaringsbasert master kan være et viktig steg videre i din karriere. Studiet er beregnet for deg som har yrkeserfaring, og som ønsker å formalisere noe av den kompetansen du har tilegnet deg. Ved å se praksis og forskning i sammenheng oppnår du faglig fordypning og ny innsikt. Du kan kvalifisere deg til nye oppgaver, og tilføre din arbeidsplass fersk forskningsbasert kunnskap.

En erfaringsbasert mastergrad med et omfang på 90 studiepoeng kan også gi grunnlag for opptak til forskerutdanning/ph.d.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2018 10:25