Unik innsikt i IT og ledelse som fag

IT-bransjen er i stadig endring. Derfor ønsket Arne Løvold å fornye kompetansen sin innen IT og ledelse. Selv om han var i full jobb, meldte han seg til masterprogrammet, og leverte en glimrende masteroppgave om smidig systemutvikling. 

Bildet kan inneholde: briller, briller, visjon omsorg, dress skjorte, halsbånd.
– Studiet har gitt en unik innsikt i IT og ledelsesfagene gjennom kombinasjonen av faglitteratur, forelesninger og erfaringsutveksling med de andre kursdeltakerne.

Løvold syntes at det var lærerikt å få skikkelig god teoretisk bakgrunn i metoder, teknologiledelse, innovasjon og ledelse, samt å lære å betrakte en problemstilling fra ulike perspektiver og teoretiske ståsted, særlig da han skrev masteroppgaven. Løvold trekker også frem at han knyttet kontakt med mange dyktige kolleger i bransjen og på Universitetet i Oslo under sitt studie og i arbeid med oppgaven.

Velvilje fra arbeidsgiver

Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med jobb, derfor gis all undervisning som intensive heldagssamlinger. En viktig pedagogisk tilnærming er å bygge på erfaringer og case fra studentenes arbeidshverdag. 

– Når dine erfaringer og problemstillinger møter vår forskningsbaserte innsikt, skaper vi en unik læringsarena som både gir generell kompetanseheving og konkret nytte i hverdagen, forteller fagansvarlig Knut Rolland.

Løvold erfarte at det gikk fint å sjonglere jobb og studier på alle enkeltemner med litt velvilje fra tidligere arbeidsgivere.

– Gjennomføring og skriving av masteroppgaven tok mer tid enn jeg hadde trodd, og der skulle jeg nok ha bevilget meg selv mer fri fra jobben, understreker Løvold.

Casestudie av Oslo kommune

Løvold skrev masteroppgave om utfordringene ved koordinering og kunnskapsoverføring i storskala smidig systemutvikling. Den er gjennomført som en kvalitativ casestudie av Oslo kommunes Program for Elektroniske Tjenester. I oppgaven undersøkte han hvilke muligheter og utfordringer kommunen har erfart og hvordan disse kan forklares ut fra teori og relatert forskning. Oppgaven beskriver Lean, de viktigste smidige metodene, og relatert forskning på storskala smidig systemutvikling, koordinering og kunnskapsoverføring.

– Lærdommen av å studere problemstillinger i flere perspektiver er uvurderlig i det daglige arbeidet, og kunnskapen har bidratt til forbedring av innovasjon og ledelse i flere virksomheter.​

Ny karrierevei

Løvold ønsket å få bredere kompetanse slik at han kunne være aktuell for flere typer stillinger. Kompetansehevingen og mastergraden har hjulpet med til å få ny jobb og type stilling. Nå jobber Løvold som seksjonsleder for IT hos Statens pensjonskasse.

Publisert 20. jan. 2021 11:49 - Sist endret 10. mars 2021 20:56