Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet er et deltidsstudium som består av 90 studiepoeng. Det er bygget opp av 40 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng spesialiseringsemner og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

Du søker om opptak til hvert enkelt emne. Når du har bestått de obligatoriske emnene (til sammen 40 studiepoeng) og spesialiseringsemnene (til sammen 20 studiepoeng) kan du søke om opptak til den avsluttende masteroppgaven som gir en mastergrad i IT og ledelse.

Du velger selv i hvilken rekkefølge du vil ta emnene, men ITLED4041 "Innføring i forskningsmetoder" anbefales som det første emnet, siden det vil gi deg nyttige metodekunnskaper for de prosjektoppgavene du skal skrive i hvert emne. ITLED4050 "Design av masteroppgaven" skal være det siste emnet du tar  før du starter arbeidet med masteroppgaven. Dette fordi prosjektarbeidet i emnet går ut på å definere problemstilling og undersøkelsesopplegg for masteroppgaven.

Det er et krav om 80 % oppmøte på alle kursene. Det vil si at på 5-dagers-kursene kan man kun være borte 1 av 5 dager. På 3-dagers-kursene kan man kun være borte 1/2 dag.

Hvis du ikke ønsker å ta en hel mastergrad, kan du ta så mange eller så få emner du ønsker uten å ta hensyn til om emnene er obligatoriske eller spesialiseringsemner.

Når undervises de ulike emnene?

Datoer for undervisningen finner du på semestersiden for hvert emne. Tabellen gir en oversikt over hvilke emner som tilbys i vår- og/eller høstsemesteret.

Obligatoriske emner i mastergraden Vår Høst
ITLED4010 – IT-ledelse: Å være leder X  
ITLED4021 – IT Governance   X
ITLED4030 – IT, organisasjon og virksomhetsforståelse X  
ITLED4041 – Innføring i forskningsmetoder X X
ITLED4050 – Design av masteroppgaven X X
Spesialiseringsemner i mastergraden Vår Høst
ITLED4230 – Ledelse av informasjonssikkerhet   X
ITEVU4261 – IT-arkitektur   X
ITLED4290 – Teknologi og innovasjonsledelse   X
ITLED4300 – Strategisk sourcing og skyløsninger (nedlagt) X  
ITLED4340 – Utvikling og vedlikehold av komplekse softwaresystemer X  
ITLED4350 – Moderne systemutviklingsprosesser X  
ITLED4310 – Digitalisering   X
ITEVU4360 – IT-arkitektur og Digital innovasjon   X
ITLED4410 – Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon x  
ITLED4420 – Digital Innovasjon x  
Masteroppgave
ITLED5930 – Masteroppgave i IT og ledelse

Søknadsfrister 15. april og 15. oktober

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i IT og ledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. mars 2022 09:10