Brosjyre og presentasjon fra informasjonsmøte 13. august

Hvis du var på infomøtet 13 august men trenger å repetere et par ting, eller hvis du ikke kunne komme, finner du presentasjonen fra møtet her.

Mye av informasjonen er også samlet i en kort infobrosjyre, som kan hjelpe deg de første ukene på Blindern.

I løpet av november blir alle italiensk-studenter invitert til et eget infomøte om sommerkurset i Roma.

Publisert 13. aug. 2019 12:51 - Sist endret 13. aug. 2019 13:27