Programrådsmøte 11.februar 2014, IMKs programråd i journalistikk

<-- Tilbake til møteplan

Tirsdag 11. februar 2014 kl. 13.00 - 14.30, rom 418, IMKs lokaler.

Medlemmer som ikke kan møte bes selv varsle sine varamedlemmer. Oversikt over medlemmene finnes her.

Dagsorden

Orienteringssaker:

1. Samarbeidsavtale mellom IMK og Institutt for journalistikk og mediefag.

Avtalen

2. Dobbeltkoding  av masteroppgaveemnet JOUR/MEVIT4000 og metodeemnet JOUR/MEVIT4800

Vedtakssaker:

3. Studieløpsendring

Anbefalt løp vil bestå av tre obligatoriske emner første semester: JOUR4000 - Masteroppgaveseminar, JOUR4800 - Perspectives and Methods in media research og JOUR4XXX - nytt obligatorisk emne. Til sammen 30 studiepoeng

Andre semester anbefales studentene å ta 20 valgfrie studiepoeng (evt. utenlandsopphold) og jobbe med masteroppgaven. 3. semester anbefales studentene å ta ett valgfritt emne (10 studiepoeng) og de resterende 20 er forbeholdt arbeid med masteroppgaven. Hele 4. semester er forbeholdt arbeid med masteroppgaven.

Et slikt anbefalt løp vil være identisk med oppbyggningen av mastergraden i medievitenskap.

4. Sensorveiledning praktisk Forslag til sensorveiledning for praktisk masteroppgave  Emnebeskrivelse: JOUR4990 - Praktisk masteroppgave journalistikk

Diskusjonssaker:

5. Emnebeskrivelse for nytt obligatorisk journalistikkemne Utkast til emnebeskrivelse (6.2.2014)

Maria, Sigurd og Øyvind orienterer..

6. "Studentenes hjørne" 

7. Eventuelt.

Publisert 5. feb. 2014 15:21 - Sist endret 6. feb. 2014 10:35