Referat fra programrådsmøte 11.februar 2014, IMKs programråd i journalistikk

<-- Tilbake til møteplan

Tilstede: Maria Utheim, Elisabeth Staksrud, Sigurd Allern, Eli Skogerbø, Mari Eidstuen, Haakon Berg Johnsen

Dagsorden

Orienteringssaker:

1. Samarbeidsavtale mellom IMK og Institutt for journalistikk og mediefag.

Avtalen ble presentert for programrådet.

2. Dobbeltkoding  av masteroppgaveemnet JOUR/MEVIT4000 og metodeemnet JOUR/MEVIT4800

- HF tillater ikke dobbeltkoding av emner. JOUR4000 - Masteroppgaveseminar for journalistikk vil være et eget emne, men med delvis felles undervisning med MEVIT4000. MEVIT4800 vil bytte navn som forteller at det er et metodeemne for både journalistikk- og masterprogrammene.

 

Vedtakssaker:

3. Studieløpsendring

Anbefalt løp vil bestå av tre obligatoriske emner første semester: JOUR4000 - Masteroppgaveseminar, JOUR4800 - Perspectives and Methods in media research og JOUR4XXX - nytt obligatorisk emne. Til sammen 30 studiepoeng

Andre semester anbefales studentene å ta 20 valgfrie studiepoeng (evt. utenlandsopphold) og jobbe med masteroppgaven. 3. semester anbefales studentene å ta ett valgfritt emne (10 studiepoeng) og de resterende 20 er forbeholdt arbeid med masteroppgaven. Hele 4. semester er forbeholdt arbeid med masteroppgaven.

Et slikt anbefalt løp vil ha samme oppbygning som mastergraden i medievitenskap.

- Programrådet var enige om at anbefalt studieløp skal være som foreslått over og dermed likt med masterprogrammet i medievitenskap.

4. Sensorveiledning praktisk Forslag til sensorveiledning for praktisk masteroppgave  Emnebeskrivelse: JOUR4990 - Praktisk masteroppgave journalistikk

 - Sensorveiledning ble vedtatt uten endringer. Veiledning vil fra og med nå være et vedlegg til alle kommisjoner ved eksamen i JOUR4990.

 

Diskusjonssaker:

5. Emnebeskrivelse for nytt obligatorisk journalistikkemne Utkast til emnebeskrivelse (6.2.2014)

- Emnebeskrivelsen ble diskutert og programrådet ble enige om noen små endringer.

6. "Studentenes hjørne"

- Ingen studenter var tilstede på møtet.

 

7. Eventuelt. Ny teknisk-administrativ representant i programrådet.

Mari Eidstuen er ny studiekonsulent ved IMK og ny TA-representant i styret.

Publisert 18. feb. 2014 14:12