Programrådsmøte 12. november 2013, IMKs programråd

<-- Tilbake til møteplan

Tirsdag 12. november 2013 kl. 12.15-14.00, rom 208, IMKs lokaler.

Medlemmer som ikke kan møte bes selv varsle sine varamedlemmer. Oversikt over medlemmene finnes her.

Dagsorden

Kun diskusjonssaker på dette møtet.

1. Konstituering av nytt programråd i journalistikk for IMK

2. Nye læringsmål for programmet. Forslag etter lærermøtet 5. november.

3. Øvrig programbeskrivelse og oppbygning av studieprogrammet: Ønsker programrådet å endre noe, og i så fall hva? Se programmets nettside for full beskrivelse.

4. Opptaksfrekvens for studieprogrammet. Hvordan stiller programrådet seg til opptak annenhvert år, evt. å ta opp færre studenter hvert år?

5. SAK-prosessen med HIOA. Se referat fra seminaret her. (Instituttleder Tanja Storsul blir med på dette punktet).

6. Eventuelt.
 

Publisert 11. nov. 2013 12:54 - Sist endret 11. nov. 2013 12:57