Programrådsmøte i medievitenskap og journalistikk tirsdag 14. oktober kl. 12.15-14.00

<-- Tilbake til møteplan

Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 12.15 - 14.00 rom 418, IMKs lokaler

Medlemmer som ikke kan møte bes selv varsle sine varamedlemmer.

F.o.m. høsten 2014 arrangeres det felles møter for programrådene i journalistikk og medievitenskap.

Oversikt over medlemmene i programrådet for medievitenskap finnes her.

Oversikt over medlemmene i programrådet for journalistikk finnes her.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling.

2. Introduksjon av medlemme.

3. Informasjon om møteform og -frekvens fremover. Diskusjon om programrådenes funksjon. Hva ønsker man programrådet skal brukes til?

4. Nytt fra studentene

5. Opptaksrammer for 2016, informasjon fra studieseksjonen om rammer på de ulike programmene og evt. planlagte endringer.

6. Høringsuttalelse om mediefag på VGS - har programrådene noen synspunkter?

Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemelding på to alternative forslag til ny struktur av medier og kommunikasjon i videregående skole:

  • omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram
  • ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Les høringsdokumentene her: https://hoering.udir.no/Hoering/3

7. Orientering om tilsynssensorrapport og karakterfastsetting

8. MEVIT4000 - Masteroppgaveseminar. Diskusjon om formen på emnet. Innledes ved emneansvarlig Audun Beyer. Emneside MEVIT4000

9. Metodeundervisnings ved IMK - foreløpig orientering om rapport fra metodeoppryddingskomiteen.

Bakgrunn: Det er et behov for å rydde opp i og kartlegge metodeundervisningen ved IMK, både når det gjelder progresjonen mellom bachelor og master, og når det gjelder innholdet i masteremnet mevit4800, samt evt. erstatningsemner og/eller sideemner for dette. I den forbindelse har undervisningsleder satt ned en metodeoppryddigskomite ledet av førsteamanuensis Anders Fagerjord. Medlemmer av komiteen er Audun Beyer, Liv Hausken og Haakon Berg Johnsen. På møtet vil vi se på og diskutere ulike problemstillinger knyttet til metodeundervisningen, med utgangspunkt i komiteens arbeid så langt (notat ettersendes hvis mulig). I denne saken ønsker undervisningsleder å benytte programrådene som rådgivende organer før eventuelle endringer settes i verk.

MEVIT2700 - Tekstanalytiske tilnærmingsmåter

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap

MEVIT4800 - Methods in media and journalism research

MEVIT4834 - Tekstanalytiske tilnærmingsmåter

Godkjente metodeemner for masterprogrammet i medievitenskap

10. Tidspunkter for møter våren 2015 og høsten 2015

11. Eventuelt

Publisert 7. okt. 2014 14:54 - Sist endret 7. okt. 2014 14:54