Juss for folk flest

Et praksisår i løpet av studiet inspirerte Marianne til å ville jobbe for dem med mindre ressurser.

Marianne Vium Olesen leder er leder for Gatejuristens kontor i Kristiansand (Foto: privat)

Marianne har siden høsten 2014 vært leder for Gatejuristens kontor i Kristiansand. Der yter hun og hennes medarbeidere gratis rettshjelp til mennesker med rusproblemer.

- Jeg har alltid villet jobbe med noe samfunnsnyttig, sier Marianne. - Jusstudiet var for meg det ideelle, og jeg visste også at det ville gi meg mange muligheter i arbeidslivet. Og jeg hørte mye bra om jusstudiet i Oslo fra bekjente som var studenter der.

Relevant praksis

Fra 2. studieår jobbet Marianne ved siden av studiene.

- Jeg forsøkte å få praksis som var relevant for studiet, forteller Marianne. - Det å møte mennesker i en krevende livssituasjon er sentralt for mange juristjobber, og du kan ikke lære å jobbe med mennesker ved å sitte med en bok.

Etter 3. studieår søkte hun jobb ved JURK (Juridisk rådgivning for kvinner). Her jobbet hun fulltid i et år.

- Dette var et viktig valg for meg, fortsetter Marianne. - På en måte åpnet året i JURK mange dører for meg. Jeg fikk praktisert jussen, og jeg ble flinkere til å skrive enkelt. Men det ble også mer tydelig for meg hva jeg ville jobbe med etter studiet.

Året ved JURK gav Marianne fritak for 30 studiepoeng i jusstudiet.

Veien videre

Siden hun ble ferdig har hun jobbet med fri rettshjelp i Statens sivilrettsforvaltning, og vært advokatfullmektig i HELP forsikring.

- Jeg ble kjent med Statens sivilrettsforvaltning når jeg jobbet ved JURK, hvor jeg hadde fått et godt inntrykk av dem, sier Marianne. - Det var en veldig fin førstegangsjobb.

- I HELP jobbet jeg med skilsmisse- og barnefordelingssaker, fortsetter Marianne. - Gjennom en avtale med LO tilbyr HELP advokathjelp til privatpersoner, så her var det mye juss for folk flest. Det var et fint sted å få advokatbevillingen, og jeg trivdes utrolig godt.

Fikk perspektiver i Oslo

Marianne ville til Oslo når hun skulle bli jusstudent. Hun likte fleksibiliteten og mulighetene til selv å legge opp dagen. Men det faglige opplegget var vel så viktig.

- Jeg synes det var bra at du i Oslo lærer å se ting i sammenheng, sier Marianne. - Vi lærte at du ikke kan se de forskjellige juridiske fagområdene isolert. På eksamen var det ofte oppgaver med sammensatte problemstillinger. Slik er det i virkeligheten også, sakene jeg har jobbet med er ofte et sammensurium av problemstillinger.

Publisert 1. sep. 2016 09:20 - Sist endret 10. apr. 2017 09:24