- Få deg praksis underveis

Praksis ved siden av studiene anbefales av Ruth. - Det hjelper deg med karrierevalgene.

Tidligere jusstudent Ruth Haile Tesfazion (foto: UiO)

Ruth jobber nå som advokat ved et større advokatfirma i Oslo. Mens hun var student, jobbet Ruth som trainee hos noen advokatfirmaer og som lærervikar på en ungdomsskole.

- Etter 3. studieår bør du ut og få noe relevant praksiserfaring, er rådet fra Ruth. - Ikke sitt med nesa i bøkene hele tiden. Det kan også være bra med en alminnelig jobb under studiene. Det er sunt med nye perspektiver og kunnskap om samfunnet og arbeidslivet.

- En jobb ved siden av studiet kan også gi deg mulighet til å finne ut av hva som interesserer deg, fortsetter Ruth. - For min del var det særlig da jeg var trainee at jeg fattet interesse for advokatyrket. Etter 4. studieår skjønte jeg at det var innenfor fagområdet straff og prosess jeg ville starte min yrkeskarriere med. 

Hjelpe andre

Ruth involverer seg lett i andre menneskers historie, og har sterk rettferdighetssans.

- Jeg har lenge tenkt at jeg vil ha en jobb hvor jeg kunne jobbe med mennesker og hjelpe andre, forteller Ruth. - Jusstudiet så jeg var et godt utgangspunkt for å bistå andre, og utdanningen gir mange muligheter til å jobbe med mye forskjellig. Jeg ble advokat i et advokatfirma, men med en jussutdanning har du mange muligheter i det private og i det offentlige. 

- Erfaringene fra arbeidslivet har særlig gjort meg oppmerksom på forholdet mellom enkeltmennesker og staten. I saker mot staten møter du et stort maktapparat. Det er viktig at engasjerte og flinke jurister bistår i slike saker, enten som advokat eller i andre roller.

En jobb holder deg motivert

- En jobb ved siden av studiet gir deg et lite avbrekk, litt distanse fra studiet og det teoretiske, sier Ruth. – Med et så langt studium er det viktig, det hjelper med å holde motivasjonen oppe. 

- Studiemiljøet er også viktig. Jeg tror det er tungt å gå på studiet i 5 år uten et sosialt nettverk. Delta i fadderuken og få deg en kollokviegruppe.

Ville snakket mer i timen

I jusstudiet lærer man gjennom egenstudier og fellesundervisning. Når hun tenker tilbake på studietiden, er det en ting hun ville gjort annerledes:

- Jeg skulle vært mer muntlig aktiv i kursundervisningen, sier hun. – Det var mye fokus på å skrive mye, men du må også huske det muntlige. Det er ikke lagt opp til mye muntlig prosedyretrening i studiet, så du bør benytte deg av de anledningene du har til å bruke stemmen din. Som advokat er du i ofte retten, og du bør bli vant til å argumenterer juss muntlig. 

- Stol på deg selv og kast deg ut i det. Det er lov å dumme seg ut. Du lærer mer av det enn å holde kjeft!

Publisert 1. feb. 2016 13:10 - Sist endret 10. apr. 2017 09:28