Konvertering av eldre studieretter

Påbegynte du Cand.jur-studiet, men fullførte ikke graden, kan du søke om å få omgjort din gamle studierett. Du får da studierett til emner i studieprogrammet Rettsvitenskap.

Ved konvertering bør du være oppmerksom på det følgende:

 • For å kunne konvertere må du ha eksamensforsøk igjen i emner som ikke er bestått.
 • For å opprettholde studierett til masterstudiet er det krav om studieprogresjon. Det innebærer at du mister studieretten hvis det går for lang tid før du består en eksamen. Konvertering av studierett er endelig og kan ikke reverseres.
 • At du konverterer innebærer ikke automatisk godskriving av tidligere beståtte eksamener. Eksamener eldre en 10 år godskrives normalt ikke i masterstudiet Rettsvitenskap.

Fullstendige regler om konvertering finner du i Overgangsforskriften for jusstudiet. Se spesielt kapittel 3, 4 og 5.

Regler om studieprogresjon finner du i Forskrift om studier og eksamener ved universitetet i Oslo (§ 7.1.6)

Hvilken studierett får du?

Hva du får studierett til i masterstudiet, avhenger av hvilken studierett du har i tidligere studieordninger. I Overgansforskriften for jusstudiet, kapittel 3 omhandles studierettene fra 96- og 84-ordningen av Cand.jur-studiet. Har du en studierett som er eldre en dette, vurderer vi konkret etter å ha mottatt din søknad gjennom Søknadsweb.

Dersom du er i tvil om hvilken studierett du har, kan du kontakte Infosenteret.

Ny studieordning høsten 2011

Vi viderefører den eksisterende studieretten i den nye studieordningen. Har du allerede studierett til masterstudiet (som startet opp i 2004), trenger du altså ikke konvertere for å fortsette i ny studieordning.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for høstsemesteret er 1. juli. Du kan søke via SøknadsWeb fra 1. juni.

Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. desember. Du kan søke via SøknadsWeb fra 1. november.

Slik søker du

 1. Du søker om konvertering av studieretten din i SøknadsWeb.
 2. Tast inn fødsels- og personnummer.
 3. Opprett en pinkode som er spesiell for SøknadsWeb.
 4. I neste bilde skal du oppgi personalia - det er viktig at disse opplysningene er korrekte.
 5. Du kommer så til flere valg;
  1. Velg Masterstudier, og videre Masterstudier i rettsvitenskap
  2. Velg videre Konvertering av studieretter
  3. Du får så tre valgmuligheter avhengig av hvilken studieordning du skal konvertere fra - gjør ditt valg.
  4. Du får videre et valg som gjentar det forrige valget, når du velger dette kommer det opp en rullegardinmeny nederst på siden. Her gjør du et valg ut fra hvilke eksamener du har avlagt i den studieordningen du ønsker å konvertere fra.
  5. Trykk Send søknad og du får opp en bekreftelse på søknaden med status under behandling. Velg Kvitteringsside hvis du ønsker å skrive ut bekreftelsen på sendt søknad. Bekreftelse sendes også til deg på e-post.
  6. Logg ut.
  7. Dersom du ønsker å trekke søknaden kan du gjøre dette på SøknadsWeb helt frem til den angitte søknadsfristen.
  8. Når du har fått svar på søknaden må du betale semesteravgiften, semesterregistrere deg og bekrefte utdanningsplanen i StudentWeb innen gitte frister.
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. jan. 2021 14:45