Oppbygging og gjennomføring

Tabellen viser gjennomføring av programmet med emnet JUS3211, som fra og med høsten 2016 er erstattet med emnene JUS3212 og JUS3220 (tilsammen 20 studiepoeng). Emnet JUS3211 går siste gang høst 2016.

Oppbygging av studiet før endring i emnesammensetning 6. semester

10. semester JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap
9. semester Valgemne Valgemne Valgemne
8. semester JUS4111 – Metode og etikk Valgemne Semi-obligatorisk emne; enten JUS4121 – Rettsøkonomi I , JUS4122 – Rettssosiologi I eller JUS4123 – Rettsfilosofi
7. semester JUS4211 – Prosess og strafferett
6. semester JUS3211 – Formuerett II (nedlagt) Valgemne bachelornivå
5. semester JUS3111 – Formuerett I
4. semester JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
3. semester JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant
2. semester JUS1211 – Privatrett II
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum JUS1111 – Privatrett I
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Merk: Rekkefølgen på emner i 4. og 5. studieår er en anbefalt rekkefølge, studenter som ønsker å endre denne kan gjøre det.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i rettsvitenskap
Publisert 4. mai 2016 14:02