Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Profilen gir en fordypning i arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål

Fagansvarlig for profil: Bernard Johann Mulder

Hvorfor bør du velge profilen?

Kjernen i profilen er arbeidsrettsfagene. Samlet gir de et grunnlag for å studere faget i den bredden som kjennetegner arbeidsrettsdisiplinen, og som er viktig for å beherske de enkelte delemnene.

Det er for eksempel sammenhenger mellom den kollektive arbeidsretten og temaer i den individuelle delen som arbeidstid og stillingsvern. Vern mot diskriminering er en viktig del av arbeidsretten fra langt tilbake. Diskrimineringsemnet står både i nær sammenheng med arbeidsrettsemnene, særlig den individuelle arbeidsretten, og vil samtidig gi et bredere perspektiv på ikke-diskrimineringsrett både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsrett er et rettsfelt som både setter viktige rammebetingelser for bedrifters virksomhet og knytter seg til overordnede politikkområder som inntektspolitikk og sosial velferd, og er sentralt for den enkeltes rettigheter og muligheter i arbeidsmarkedet.

Det er også et nært samspill mellom nasjonal rett og internasjonale reguleringer på arbeidsrettens område, både med EU/EØS-rett og med alminnelig folkerettslig menneskerettighetsvern.

Kunnskaper i arbeidsrett vil være nyttig for fremtidig yrkesaktivitet på en lang rekke felter. Det er få, om noen, rettsområder som har betydning for så mange i hverdagslivet. Både individuell og kollektiv arbeidsrett er praktisk viktige temaer f.eks. i privat advokatvirksomhet, i offentlige forvaltning som departementer, arbeidstilsyn og NAV, i arbeidslivsorganisasjonene og i internasjonale institusjoner.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del Høst
JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del Vår
JUS5710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures Høst
JUS5801 – Selskapsrett Vår 

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5280 – Internasjonal privatrett Høst
JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett Høst
JUS5850 – International Trade Law Høst
JUS5940 – Offentlige anskaffelser Høst
JUS5230 – International Commercial Law Vår
JUS5440 – EU Substantive Law Vår (emnet går siste gang våren 2022)
JUS5630 – Privacy and Data Protection Vår
JUS5910 – Women's Law and Human Rights Vår
JUS5960 – Trygderett Vår


Obligatoriske emner

Det er ingen obligatoriske emner i profilen.

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 28. mai 2013 11:33 - Sist endret 9. mars 2022 12:49