Marked, innovasjon og konkurranse

Samfunnsutviklingen har medført at fagområdene i profilen har økt dramatisk i betydning de siste 20 årene.

Fagansvarlig for profil: Ole-Andreas Rognstad

Hvorfor bør du velge profilen?

Kjernen i profilen er fagfeltene konkurranserett, immaterialrett og reglene om de fire friheter. Disse fagfeltene kan studeres hver for seg, men det er også en indre sammenheng mellom dem som gjør en fagkombinasjon fruktbar.

Det er tale om regelsett som på forskjellige måter bestemmer, og setter rammer for, økonomiske aktørers markedsbetingelser. Innovasjonsperspektivet, som særlig ligger i immaterialretten, innebærer at det særlig legges vekt på markedsbetingelsene i kunnskaps- og informasjonssamfunnet.

Kunnskaper på tvers av profilemnene vil være nyttig for fremtidig yrkesvirksomhet, f.eks. i privat advokatvirksomhet, arbeid i offentlige institusjoner som Patentstyret og Konkurransetilsynet, mediebedrifter og kollektive forvaltningsorganisasjoner, for å nevne noe.

Hvilke emner må inngå?

  • Du må skrive masteroppgave innenfor profilens fagområde.
  • Du må avlegge fire valgemner på masternivå. Tre av emnene må være profilemner fra listen under. Det fjerde emnet kan enten være et profilemne eller du kan velge et innlånsemne fra listen under
  • Det er to semi-obligatoriske emner i profilen.
  • Det er kun tillatt å ha et innlånsemne i profilen.
  • Du kan søke om å få utenlandsopphold godkjent som del av profilen,  

Innhold

Profilemner

Profilemne Tilbys vår eller høst
JUS5310 – EU Competition Law * Høst
JUS5440 – EU Substantive Law * Vår
JUS5660 – Intellectual Property Law in the Information Society Emnet tilbys siste gang høsten 2019
JUS5810 – Opphavsrett Høst
JUS5820 – Patent- og varemerkerett Vår
JUS5630 – Privacy and Data Protection Vår

* Emnet er semi-obligatorisk.

Innlånsemner

Innlånsemne Tilbys vår eller høst
JUS5641 – Electronic Communications Law (nedlagt) Høst
JUS5940 – Offentlige anskaffelser Høst
JUS5980 – Skatterett II Høst
Deltakelse i Nordic IP Moot Court Competition gir fritak for et valgemne på masternivå Høst
JUS5230 – International Commercial Law Vår
JUS5690 – Robot Regulation Høst
JUS5240 – Comparative Private Law Emnet tilbys siste gang høsten 2019
JUS5280 – Internasjonal privatrett Høst
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del Høst
JUS5680 – Internet Governance Høst
JUS5801 – Selskapsrett Vår
JUS5850 – International Trade Law Høst

Støtteemner

Støtteemne Tilbys vår eller høst
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) Vår og høst
JUS4121 – Rettsøkonomi I Vår og høst

Det anbefales at emnet Innføring i markeds- konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) tas som introduksjon til profilen, emnet Rettsøkonomi I er det semiobligatoriske faget på 4. studieår som passer best med profilen.

Semi-obligatoriske emner

Du må velge et av følgende emner:

Utenlandsopphold

Du kan søke om å få godkjent profil som inkluderer utenlandsopphold, utenlandsoppholdet vil da godkjennes som 3 av 4 valgemner som inngår i profilen. Dersom detter er aktuelt kan du kontakte profilansvarlig.  

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Publisert 18. sep. 2012 14:45 - Sist endret 12. sep. 2019 09:41