Hvordan velge profil

Ønsker du å ha en profil i din grad, velger du dette gjennom Studentweb.

En profil er en valgfri spesialisering i graden Master i rettsvitenskap. Du velger hvilken profil du vil ha, eventuelt at du ikke vil ha en profil, gjennom Studentweb.

Utdanningsplanen

Det er gjennom utdanningsplanen (individuell del) du velger profil. Når du etterhvert skal legge inn de valgfrie emnene for 4. og 5. studieår, gjør du dette som vist i bildesekvensen under:

1. Legg til emne

Velg først "Legg til emne" i det aktuelle semesteret

2. Velg studieår

For å få opp profilvalgene, klikker du på "Valgfrihet og spesialisering i 4. og 5. studieår"

3. Velg profil, eventuelt å ikke ha profil

Profilene du kan velge er markert med røde piler. Skal du ikke ha profil, er dette valget markert med blå pil.

4. Velg emner du vil ha i profilen

Emnene du nå for opp, er emner som kan være del av profilen. Masteroppgave er obligatorisk og vil automatisk legges inn. Andre emner som også er obligatoriske i profilen, vil også legges inn automatisk. En profil skal bestå av masteroppgave og fire valgemner. Les alltid den aktuelle profilbeskrivelsen for å se hvilke emner som kan inngå.

Oppmelding til masteroppgave

Å velge en profil innebærer også at du skal skrive en masteroppgave (30 studiepoeng) innenfor temaet til profilen.

Når du etterhvert skal melde deg opp til masteroppgaven (som også gjøres via StudentWeb), må du gjennom oppmeldingsskjema gi beskjed om du har valgt en profil. Du krysser da av for dette valget, som vist under. Hvis du gjør dette, vil ditt oppgavetema bli sendt til profilansvarlig faglærer for godkjenning.

Les om oppmelding til JUR5030 / Masteroppgave

Kryss av om du har valgt profil i Studentweb.

 

Publisert 12. juni 2013 15:20 - Sist endret 17. juni 2013 11:08