Jussens helter

Foredrag fra professor Hans Petter Graver

Graver forteller om sine juridiske helter som er de som forsvarer rettssikkertheten under press. 

 
 
 
Vi håper og tror at jurister og dommere skal vokte om rettssikkerheten og grunnleggende rettigheter, men de svikter ofte når rettsstaten står på spill. Dommeres svik er beskrevet utallige ganger, i skjønnlitteraturen som hos Kafka, Melville og Bjørneboe, i rapporter fra sannhetskommisjoner etter diktaturers fall og i forskningslitteraturen. Det er de samme erfaringene fra nazistiske, fascistiske og kommunistiske diktaturer i forrige århundre, fra apartheidstaten Sør-Afrika, militærdiktaturene i Sør-Amerika og mange andre.

Selv i fredelige Norge sviktet dommerne under den kalde krigens politiske overvåkning, og igjen da domstolene helt frem til 2019 unnlot å gi beskyttelse mot NAVs brudd på EØS-avtalens rett for alle til å oppholde seg hvor man vil. Men noen svikter ikke. Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press, er juridiske helter. Lov og rettferd er ikke alltid samme ting. Iblant tar loven feil og juristen har rett. I slike situasjoner koster det ekstra mye å holde fast ved sin overbevisning.

Du finner mer informasjon om boken "Jussens Helter" her
Publisert 9. juni 2021 13:00 - Sist endret 12. jan. 2022 10:38