Oppbygging av masterstudiet i rettsvitenskap for overgangsstudenter

Oppbygging av masterstudiet i rettsvitenskap for overgangsstudenter

Ordinært studieløp i Cand.jur-studiet, 1996-ordningen (360 sp):

Fag
Studiepoeng
Ex.phil
15
Ex.fac
15
Privatrett grunnfag
60
Offentlig rett grunnfag
60
Fellesdelen
120
Valgdel
90
Totalt:
360

Ordinært studieløp i Masterstudiet i rettsvitenskap (300 sp):

Fag
Studiepoeng
Ex.phil
10

1. Avdeling

50
Ex.fac
10
2. Avdeling
50
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
(Masteroppgave + valgfag)
60
Totalt:
300

Overgang fra Cand.jur-studiet (360 sp) til Masterstudiet (300 sp)

Alternativ 1): Studenter som har ex.phil, ex.fac og grunndelen fra gammel ordning før de begynner på masterstudiet.

Fag
Studiepoeng
Gammel ex.phil
15
Gammel ex.fac
15
Privatrett grunnfag
60
Offentlig rett grunnfag
60
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
Masteroppgave
30
5. Avdeling
Valgfag (fritak grunnet ex.phil/ex.fac tilsvarende 30 sp)
0
Totalt:
300

 

Alternativ 2) Overgangsstudenter som egentlig har fritak for valgfag i 5. avdeling grunnet gammel ex.phil og ex.fac tilsvarende 30 studiepoeng. Vær oppmerksom på at du ikke kan erstatte utenlandsstudiet på 30 studiepoeng med valgfag i Norge.

Fag
Studiepoeng
Gammel Ex.phil
15
Gammel ex.fac
15
Privatrett grunnfag
60
Offentlig rett grunnfag
60
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
Masteroppgave på 60 sp eller masteroppgave på 30 sp + utenlandsopphold på 30 sp
60
Totalt:
330

Alternativ 3) Studenter som har ex.phil og ex.fac på 10 studiepoeng hver før de begynner på masterstudiet:

Fag
Studiepoeng
Ex.phil
10
Ex.fac
10
1. Avdeling
50
Husleie- og eierseksjonsrett (valgfritt)
(10)
2. Avdeling
50
Kommunalrett (valgfritt)
(10)
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
(Masteroppgave + valgfag)
60
Totalt:
300
(320)

Alternativ 4) Studenter som har ex.phil og ex.fac på 15 studiepoeng hver før de begynner på masterstudiet:

Fag
Studiepoeng
Gammel Ex.phil
15
Gammel Ex.fac
15
1. Avdeling
50
Husleie- og eierseksjonsrett
10
2. Avdeling
50
Kommunalrett
10
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
(Masteroppgave)
30
5. Avdeling
Valgfag (fritak grunnet ex.phil/ex.fac)
0
Totalt:
300

 

Alternativ 5) Studenter som har ex.phil og ex.fac på 15 studiepoeng hver før de begynner på masterstudiet:

Fag
Studiepoeng
Gammel Ex.phil
15
Gammel Ex.fac
15
1. Avdeling
50
Husleie- og eierseksjonsrett (valgfritt)
0
2. Avdeling
50
Kommunalrett (Valgfritt)
0
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
Masteroppgave
30
5. Avdeling
Valgfag ( ikke fritak, grunnet valgt bort husleie- og eierseksjonsrett og kommunalrett)
30
Totalt:
310

 

Alternativ 6) Studenter som har gammel ex.phil og ex.fac samt privatrett grunnfag fra gammel ordning før de begynner på masterstudiet:

Fag
Studiepoeng
Ex.phil
15
Ex.fac
15
Privatrett grunnfag
60
2. Avdeling
50
Kommunalrett (valgfritt)
(10)
3. Avdeling
60
4. Avdeling
60
5. Avdeling
Masteroppgave
(+ et valgfag hvis kommunalrett er valgt bort)
30
(45)
5. Avdeling
Valgfag (fritak grunnet gammel ex.phil/ex.fac)
0
Totalt:
300
( 305)

Alternativ 7) Studenter med bestått fellesdel i gammel ordning før de begynner på masterstudiet:

Fag
Studiepoeng
Ex.phil
15
Ex.fac
15
Privatrett grunnfag
60
Offentlig rett grunnfag
60
Fellesdelen
120
5. Avdeling
Masteroppgave
30
5. Avdeling
Valgfag (fritak grunnet gammel ex. phil/ex.fac)
0
Totalt:
300

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00