Utdanner morgendagens helter

Kjemikeren Kristina får ledelses- og undervisningskompetanse mens hun stortrives i jobben som lektor i naturfag og matematikk. Alt gjennom den attraktive ordningen Teach First. 

Kristina var usikker på om hun helst ville jobbe som kjemiker eller som lærer. Løsningen ble å ta en mastergrad i kjemi og en kombinert utdanning innen ledelse og pedagogikk i regi av TeachFirst. Nå koser hun seg hun i jobben som lektor i naturfag og matematikk.

Opplegget til Teach First høres nesten for godt ut til å være sant. Har du en mastergrad innen realfag eller teknologi kan du få en attraktiv lederutdanning, og praksis hos Statoil, en ettertraktet arbeidsgiver for mange realfagstudenter. I tillegg kan du få slettet 50 000 kroner fra studielånet, samt lønn og tilbud om fast ansettelse som lærer når du har fullført den praktisk-pedagogiske utdanningsdelen av opplæringen. Det er hard kamp om plassene. Kristina er en av seksten som begynte sommeren 2017.

- Jeg fikk jobben i desember, et halvt år før jeg var ferdig med mastergraden, forteller Kristina.

I slutten av juni dro hun og de andre Teach First-kandidatene til England i fem uker for å få en innføring i planlegging og gjennomføring av undervisning og atferd i klasserommet. Deretter begynte Kristinas nye hverdag med undervisning i naturfag og matematikk på Apalløkka ungdomsskole i Oslo.

- Jeg følte meg tryggere etter de ukene i England. Vi har hatt samlinger en gang i uken etter det. Jeg har en egen mentor som har vært med meg i klassetimene ukentlig.  Etter timene diskuterer vi undervisningen, forklarer den ferske lektoren.

Alle skolene har utfordringer. - Det gir en givende jobb.

At det ble akkurat Apalløkka skole var ikke tilfeldig. Teach First vurderte at Kristina ville passe inn der. De som søker seg til programmet må kunne jobbe på hvilken som helst skole i Oslo og vet ikke på forhånd hvilken det blir.

- Halvparten har fått tildelt ungdomsskole og den andre halvdelen har blitt fått videregående skole. Noen har skoler på østkanten og andre på vestkanten, men alle skolene har utfordringer. -Jeg har en veldig givende jobb, men ikke den enkleste klassen, forklarer Kristina.

En ny generasjon lærere

Læreryrket er på vei vekk fra den tradisjonelle tavleundervisningen med enveis-kommunikasjon fra læreren til elevene. Nå er elevene i fokus og læreren skal være en støtte som hjelper elevene som har ansvar for egen læring. 

- Det viktigste er at elevene forstår faget. Derfor er det betydningsfullt at de diskuterer i grupper. En av elevene jeg hadde i fjor gikk opp en karakter i løpet av året. Hun skrev færre ord på den siste prøven, men hun skjønte alt hun skrev, forklarer Kristina stolt.

- Ingen barn er slemme. All atferd har en grunn.

I løpet av året som lærer og pedagogikkstudent har Kristina lært mye om undervisning og læring, men atferd har også hatt et stort fokus.

- Ingen barn er slemme. All atferd har en grunn. Ofte har ungene ulike behov, og når de ikke oppfylles, kan de få en utagerende atferd. Noen trenger bare litt oppmerksomhet for å bli rolige. Andre må få føle at de kan bestemme litt, forteller Kristina.

Et navn som ofte nevnes i løpet av intervjuet er Margaret Ross, som er ekspert på atferdshåndtering. Hun har jevnlig besøkt Kristina i klasserommet for deretter å komme med tips på små tiltak som kan gjennomføres for å se og forstå elevene bedre.

- Hvis jeg ofrer ekstra tid på relasjoner nå mens de går i 8. klasse, får jeg igjen for det de neste tre årene, sier Kristina med et smil.

En god investering

De fleste av oss har opplevd å ha en dårlig lærer, og vet hvordan det kan drepe lærelysten til et fag. Det er tydelig at Kristina er en av de motiverte lærerne som er genuint opptatt av elevenes ve og vel.

- Satt på spissen oppdrar jeg morgendagens helter. Tenk på hvor mange som faller utenfor samfunnet. Om vi kan fange dem opp tidlig, kan samfunnet spare masse penger, forklarer Kristina.

Tross mulighetene Statoils ledertreningsprogram kan gi, har året på Apalløkka skole har gitt mersmak.

Neste punkt på utdanningsplanen er at Kristinas kull skal få ledelsesutdanning parallelt med jobben som lærer. Til tross for mulighetene ledelsesutdanningen kan gi, har året på Apalløkka skole har gitt mersmak.

- Jeg ender nok opp som lærer i 40 år fordi at jeg liker det så godt. Jeg kan få en jobb innen ren kjemi, men dette er det som er givende for meg, sier Kristina med et varmt smil.

Av Jenny Skytte af Sätra
Publisert 15. feb. 2018 13:23 - Sist endret 2. okt. 2018 12:25