Første møte med industrien

Sebastian Gutterød tar en mastergrad i kjemi og har sommerjobb hos Hydro i forskningsparken på Herøya.

Bildet kan inneholde: anlegg, skjorte, smil, mennesker i naturen, blad.

I Hydros laboratorium er det ikke lov å ta bilder, så da må vi gå ut. Industrien er full av spennende bedriftshemmeligheter. Foto: Anna Valberg


Hydro er en stor internasjonal aktør innen aluminiumproduksjon. Produksjonsprosessen fører til CO2-utslipp, men i avgassene finnes også andre miljøskadelige stoffer. Svovel- og fluorforbindelser er blant dem. 

– I jobben min bruker jeg forskjellige teknikker til å se på det giftige fluorinnholdet i avgassene fra aluminiumsproduksjonen, forklarer Sebastian Gutterød.

Han er til vanlig kjemistudent ved UiO, men tilbringer sommeren på lab hos Hydros forsknings- og utviklingsavdeling, i seksjonen Environmental systems.

Renser og forurenser

– Jeg har inntrykk av at Hydro ønsker å bli så grønne som de kan tross at de produserer aluminium. For meg er denne holdningen en viktig grunn til å søke sommerjobb her, sier Sebastian.

– Seksjonen Environmental systems fungerer litt som en liten internrevisjon eller miljøorganisasjon. Vi pusher på for at Hydro skal finne bedre renseteknikker og mer energieffektive produksjonsmetoder.

Hydro renser allerede i dag opp mer enn 98 prosent av fluoren i produksjonsutslippene, men jobber for å forbedre teknikkene og bli enda grønnere. Årets sommerprosjekt er ledd i dette arbeidet.

Gode grunner til å rense

– Det fine er at det er flere gode grunner til å rense. For det første er det selvsagt miljøhensynet. Men i tillegg er det en økonomisk gevinst. Når vi renser ut fluoren, kan i samle den og bruke den på nytt.

– Det er veldig gøy å få være med og finne ut nye ting. Det er mange som forsker på dette, men det er likevel et komplisert felt der mange ting ikke er forstått. 

For å produsere aluminium reduseres aluminiumoksid til metallet aluminium. Denne prosessen heter elektrolyse. Det kreves mye strøm for å få endringen til å skje. For å redusere smeltepunktet til aluminiumoksidet tilsettes en fluorholdig forbindelse.

– Fluoren gjør at smeltepunktet blir mer enn 1 000 °C lavere enn det ellers ville vært – så det sparer vi masse, masse energi på. Men så gjelder det å få samlet opp fluoren igjen, da. Og så kan vi bruke den flere ganger.

– Ulike teknikker for å rense ut fluor og svovel gir ulike resultater. Min jobb er måle hvor mye som har blitt renset ut, samt å analysere resultatene i etterkant, forklarer Sebastian.

Gleder seg til analysene

– Mange som studerer kjemi er opptatt av å lage nye materialer eller kjemiske forbindelser. Jeg er mer opptatt av å skjønne hvorfor ting skjer. Hva slags egenskaper har ulike materialer? Hvorfor reagerer de som de gjør i møte med endringer i temperatur eller i forskjellige atmosfærer, undrer masterstudenten.

Sommerjobben varer 6-7 uker. Nå er Sebastian halvveis, og har allerede fått mange interessante resultater. Så langt har han brukt mye tid på laben, men framover blir det mer kontorarbeid når resultatene skal analyseres. Til slutt skal han skrive en rapport til Hydro.

– Jeg opplever at det vi jobber med er nytt og viktig.

– Det er veldig gøy å få være med og finne ut nye ting. Det er mange som forsker på dette, men det er likevel et komplisert felt der mange ting ikke er forstått. 

Viktig å møte industrien

Selv om denne jobben er veldig relevant for det han holder på med i studiene, er det mye som er nytt for Sebastian.

– Her blir det større variasjoner i reaksjonene enn det vi kan forutsi på laboratoriet.

– På Blindern står vi på laben og holder jobber med bittesmå mengder. Men ute i industrien snakker vi om andre produksjonsforhold, og det skjer mange uforutsette ting i overgangen mellom lab og fabrikk, ikke minst fordi skalaen er så enormt mye større. Det er store prosesser, og dermed mye som kan skje. Det blir større variasjoner i reaksjonene enn det vi kan forutsi fra laboratoriet. Dette hører vi ikke så mye om på Blindern, så det er nytt og veldig spennende for meg, forklarer Sebastian.

Støttende miljø

Arbeidsmiljøet karakteriserer han som veldig bra.

– Som student ved universitetet danner man seg et bilde av en stor og uoversiktlig bedrift. Jeg er positivt overrasket – alle her er kjempehyggelige og er opptatt av å støtte oss.

Sebastian og studentkollegene hans har en egen mentor som følger dem opp.

– Han er også kjemiker, men har mange års fartstid fra industrien. Døra hans er åpen, og det er lett å spørre ham når vi lurer på ting.

Oppgavene Sebastian skal løse er konkrete, men det er også rom for å forfølge spesielt interessante spor som kommer opp i arbeidet.

Kjemistudenten har travle dager. I tillegg til de konkrete oppgavene på laben skal Sebastian og de 25 andre studentene som har sommerjobb i Hydros avdelinger rundt om i landet komme med innspill til Hydros miljøstrategi.

– Vi skal samarbeide om et prosjekt der vi skal komme opp med ideer til hvordan Hydro skal nå sine klimamål. Det er en god øvelse i hvordan det er å jobbe med folk som sitter i andre byer enn din egen. Problemet er mest at det er vanskelig å prioritere dette arbeidet ved siden av alt det andre vi skal gjøre, avslutter Sebastian.
 

Sebastian Gutterød

Sommerjobb: Sommerstudent hos Hydro

Bachelorprogram ved UiO: Kjemi

Denne linja tar ikke lenger opp studenter, men du finner et tilsvarende tilbud innunder bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi.

Masterprogram ved UiO: Kjemi

Alder: 26

Kommer fra: Larvik

Frivillige verv: Matematikkmentor i Ent3r

Les flere karriereintervjuer

Emneord: kjemi, kjemiker, materialer, Hydro, sommerjobb, sommerstudent, karriere, industri, industriell, Uorganisk materialkjemi, uorganisk kjemi, forurensing, miljø, klima, aluminium Av Anna Valberg
Publisert 27. okt. 2017 09:02 - Sist endret 19. juli 2021 15:48