Dette programmet er erstattet av Kjemi og biokjemi (bachelor).

Kjemi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Kjemi og biokjemi.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?