Jobb og videre studier

Videre studier

Kjemiprogrammet kvalifiserer deg for masterprogram i Kjemi (master - to år) . Hvis du velger egnede fordypningsemner og frie emner, kan du i tillegg bli kvalifisert for masterprogram Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (master - to år) eller masterprogram i Computational Science (master - to år). Du har også muligheten for å søke masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjonsledelse (master - to år). Med mastergrad øker sjansen din for å få stillinger som krever spesialistkompetanse, i tillegg til at jobbmulighetene dine øker. Du trenger mastergrad hvis du vil ta en doktorgrad og jobbe med forskning.

Hvor får jeg jobb?

Kunnskap i kjemi er viktig ikke bare for kjemikere, men også innenfor mange andre fagområder, slik som miljøforskning, materialteknologi, medisin og bioteknologi. Arbeidsoppgavene for kjemikere spenner derfor bredt, fra matematisk modellering av geokjemiske prosesseer til kjemisk analyse i miljøarbeid. Statoil, Borregaard, Elkem og GE healthcare er eksempler på bedrifter som ansetter kjemikere. Norsk industri utnytter kjemikompetanse til utvikling, prosessoptimalisering og produksjon av alt fra biologiske enzymer og syntetiske polymerer til kunstgjødsel og solceller. Mange kjemikere jobber også i offentlig forvaltning som Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF) eller med undervisning.

Se karriereintervju med tidligere studenter i jobb


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. feb. 2020 11:45