Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

Programstudenter med spørsmål om

 • gjennomføring av studieprogrammet
 • utdanningsplan
 • studieveiledning
 • permisjon
 • utsatt studiestart
 • studieopphold i utlandet

Studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt

studieinfo@kjemi.uio.no.

tlf: 22 85 54 25 (9:00-11:30 og 12:30-15:00)

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter