Tverrfaglige kjønnsstudier (årsenhet)

Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier er et ettårig studietilbud som gir kompetanse i spørsmål om likestilling og kjønnsforskning. Studentene får også en oversikt over teoriutvikling og teoretiske perspektiver i kjønnsforskningsfeltet, samt kjennskap til feministisk vitenskapskritikk.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studiekvalitet

Intern evaluering av studieprogram

Ekstern programevaluering 2010-2014