Hvorfor velge dette programmet?

Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier er et ettårig studietilbud som gir kompetanse i spørsmål om likestilling og kjønnsforskning. Studentene får også en oversikt over teoriutvikling og teoretiske perspektiver i kjønnsforskningsfeltet, samt kjennskap til feministisk vitenskapskritikk.

Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Er det egentlig full likestilling i Norge i dag, og bør det være det? Hvordan få kunnskap om kjønnsroller i moderne samfunn? Eller få dypere innsikt i emner som likestilling, mannsforskning, kjønn og makt, kjønn og seksualitet, kjønn og vitenskap eller feministisk teori?

Årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier er et studietilbud på laveregradsnivå som gir innføring i grunnleggende spørsmål på kjønnsforskningsfeltet, samtidig som studenten velger noen emner fra ulike spesialfelt. Ex.phil og ex.fac inngår ikke i årsenheten.

Studiet  passer godt for personer som allerede arbeider innenfor feltet, men som ønsker oppdatering og kompetanseheving, og for kvinner og menn som kunne tenke seg å få ny kompetanse for nettopp å kunne arbeide med kjønn, feminisme og likestilling. Årsenheten kan også innpasses i et Bachelorprogram. Studiet gir bred innsikt i hvilke spørsmål kjønnsforskningen stiller i dag, og hvordan det arbeides for å søke svar på disse spørsmålene.

Som student på årsenheten må du delta aktivt på seminarer og jobbe med prosjektoppgaver, samtidig som du følger forelesninger og gruppeundervisning. Studiet gir god trening i muntlig (og nettbasert) diskusjon, i å lese tekster kritisk og i skriftlig framstilling.

 

Videre studier og jobb

Årsenhet i tverrfalige kjønnsstudier kan innpasses i et bachelorprogram, men de fleste tar årsenheten som frittstående etterutdanning. Studiet er også nyttig om du ønsker å jobbe innen offentlig forvaltning, med likestillingsarbeid, i firvillige organisasjoner  eller innen bistandsarbeid.

 

Studiemiljø

Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er ikke blant de største, men er desto mer tett og inkluderende. Som student på programmet kan du for eksempel gå på studentfagkvelder eller delta på en liten utflukt! På studentfagkveldene har vi tema som utveksling, filmkveld eller smakebiter fra masterstudenter og forskere i kjønnsforskning.Studentene på programmet har sammen med masterstudentene på programmet i Gender studies et eget studentutvalg hvor de holder forskjellige arrangementer for studentene.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juli 2015 10:31