Lyst til å jobbe noen timer for å bidra til en bedre studiehverdag ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning?

STK skal ansette fire studenter på korte oppdrag som studentassistenter på BA- og MA-nivå i 2021. Vi ser for oss to stykker på hvert nivå. Det blir satt av ca. 20 timer per person, og totalt vil vi altså bruke 80 timer til dette.

I forbindelse med dagens pandemiske studiesituasjon, har Kommunaldepartementet (KD) bevilget noe midler til studiestedene for å styrke studiemiljøet og øke studieaktiviteten på studieprogrammene:

«Midlene skal gå til avlønning av studentassistenter som et tiltak for å bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon».

Hvis du/dere har en idé om noe du/dere har lyst til å gjøre som passer til beskrivelsen over så send en søknad til Helle Granum innen 18. mai. Det er mulig for to eller flere studenter å søke sammen. Søknaden skal være på maks én side og kan skrives på norsk eller engelsk.

Forutsetning: Studenter som søker må være programstudenter på enten BA eller MA i Tverrfaglige kjønnsstudier/Gender Studies

Søknaden skal inneholde:

  • En kort redegjørelse av motivasjon for å søke stillingen
  • Minst ett konkret forslag på en aktivitet/et tiltak som skal bidra til et godt læringsutbytte, læringsmiljø og/eller studieprogresjon for studenter på enten BA- eller MA-nivå. Du/dere som søker vil få ansvar for å gjennomføre dette innen de timene som er tilgjengelige. Indiker hvilket nivå (BA- eller MA-nivå) dette retter seg mot.
  • Indiker hvor mange timer skal brukes på tiltaket, og eventuelt om det trengs penger til noe utover disse timene. STK kan legge til ekstra midler som dekker kostnader utover disse timene.

Vi vil vurdere søknadene etter hvor godt de treffer med tiltaket, og hvor realistisk det er å få gjennomført dette innen den tilgjengelige tiden. Det kan hende vi går en runde med de forslagene vi ønsker å gjennomføre for å justere planene litt. Vi vil vurdere søknadene raskt.

Publisert 10. mai 2021 08:53 - Sist endret 10. mai 2021 08:53