Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnsstudier består av 180 studiepoeng som er fordelt slik:

  • fordypningsgruppe, minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • kjønnsstudier, 40 studiepoeng (40KFL)
  • frie emner, inntil 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester Bacheloroppgaveemne eller KFL2041 – Integreringsemne sammen med ett  emne fra fordypningsgruppen KFL2010 – Feministisk vitenskapsteori 40KFL
5. semester Frie emner eller utveksling
4. semester Fordypningsgruppe Valgfritt emne i 40-gruppen 40KFL
3. semester Fordypningsgruppe Fritt valgt emne eller 40KFL
2. semester Fordypningsgruppe og/eller Exphil KFL1020 – Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn 40KFL
1. semester KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier 40KFL EXPHIL03 – Examen philosophicum eller fagfordypningsemne Ex.fac/eller fordypningsgruppe
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
  • I første semester skal du velge fordypningsgruppe. Du må derfor tilpasse studieløpet ditt etter når emnene på de forskjellige fordypningsgruppene gis. Det gis individuell veiledning til dette i løpet av studiestartsuken.
  • Det er ikke lagt opp til redusert studieløp i dette programmet, men det er mulig å ta studiene over lengre tid enn normalt. Har du spørsmål om dette ta kontakt med HF-studieinfo

Fordypningsgruppe (80-gruppe)

Fordypningsgruppen består av både obligatoriske og valgfrie emner. Gruppen må inneholde minst ett emne med kjønn, og bacheloroppgaven må kombinere fordypningsfaget og kjønn. Bacheloroppgaven skrives som del av fordypningsgruppen, men for noen skal oppgaven skrives som emnet KFL2041 – Integreringsemne. Du kan velge mellom disse fordypningsgruppene:

Noen fordypningsgrupper har flere enn 80 studiepoeng, og da reduseres gruppen med frie studiepoeng tilsvarende.

Kjønnsstudier (40-gruppe)

Bachelorprogrammet i tverrfaglige kjønnstudier har en obligatorisk 40-gruppe:

Frie emner

Du kan velge inntil 40 studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO (merk at noen emner har forkunnskapskrav). 

UiO har også anbefalte emnetråder, som består av en anbefalt kombinasjon av emner innen et bestemt tema. Disse kan tas enten som enkeltemner eller som hele grupper.

Exphil og exfac

EXPHIL03 – Examen philosophicum og EXFAC03 er obligatorisk i graden. Du kan bare ha én exfac-variant i bachelorgraden og vi anbefaler at du tar den varianten som er spesielt tilknyttet din fagfordypning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. okt. 2020 12:31