Klart språk (bachelor)

Hva er klart språk?  Hvordan skal det offentlige kommunisere slik at demokratiet og rettssikkerheten styrkes? Hvordan kan vi spare tid og penger ved å skrive og snakke klart, og hvordan kan vi måle effekt av klarspråkinnsats? Dette lærer du om på studiet i klart språk.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?