Program for studiestart

Velkommen som ny student på bachelor i klart språk!

Denne kalenderen viser arrangementer ved studiestart i uke 33. Informasjon blir lagt ut fra ca. midten av juni og fram til studiestart.

Frist for nye studenter å søke på emner er 18. august. Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen - Universitetet i Oslo (uio.no)