resource:program-language-link: null

Kriminologi (master - to år)

Studerer du kriminologi vil du arbeide med problemstillinger som både er samfunnsaktuelle og interessante. Programmet gir mulighet til faglig fordypning innenfor kriminologiens mange områder. Studiet består av teoretiske og metodiske emner, og du gjennomfører et større vitenskapelig arbeid.

Hva kan du jobbe med?

  • thomash2-(002) Rådgiver i Kripos 8. juni 2018 11:09

    Thomas Hauge jobber som rådgiver i Kripos ved Seksjon for ID-registre. Han jobber med mange forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til straffesaksregisteret, straffesaksprosessen og arbeidsprosesser i politiet opp mot straffesakssystemene.

  • huse Miljøterapaut i Utekontakten 18. apr. 2016 13:22

    Mariell Berg Huse jobber som oppsøkende miljøterapaut i Utekontakten. Hennes arbeidsoppgaver går ut på å drive forebyggende arbeid gjennom oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøer.

/studier/program/kriminologi-master/introduksjonsuka-2019-final2.pdf
Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?