Hva kan du jobbe med?

Thomas Hauge jobber som rådgiver i Kripos ved Seksjon for ID-registre. Han jobber med mange forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til straffesaksregisteret, straffesaksprosessen og arbeidsprosesser i politiet opp mot straffesakssystemene.

Mariell Berg Huse jobber som oppsøkende miljøterapaut i Utekontakten. Hennes arbeidsoppgaver går ut på å drive forebyggende arbeid gjennom oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøer.   

Marthe Bøe jobber som førstekonsulent i Statens vegvesen. Hun skrev masteroppgave om trafikkriminalitet, og med sin kompetanse og store engasjement for trafikksikkerhet fikk hun drømmejobben.

Jeanette Lockhart jobber som rådgiver og teamkoordinator i NAV, hvor hun blant annet veileder personer med nedsatt arbeidevne ut i arbeidslivet. Jeanette er også sensor ved Politihøgskolen.

Tina Michelsen er førstekonsulent i Vinningsgruppen ved Oslo Politidistrikt. På masterprogrammet i kriminologi tilegnet hun seg en bred kompetanse som hun daglig bruker i sin jobb i politiet.