Hva kan du jobbe med?

Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, smil, kinn, leppe.

Synne jobber som jobbspesialist i NAV, men har hatt ulike roller i organisasjonen. Hun er svært fornøyd med en arbeidsplass som gir store muligheter til å utvikle og videreutdanne seg.

Portrett av Atle Bekken

Da Atle Bekken begynte på Kriminologi-studiet, hadde han tro på at verden var og fungerte på en viss måte. Men på studiet lærte han fort å tilegne seg en kritisk og spørrende sans, og verdensbildet hans ble fort snudd opp ned.

Portrett av Thomas

Thomas Hauge jobber som rådgiver i Kripos ved Seksjon for ID-registre. Han jobber med mange forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til straffesaksregisteret, straffesaksprosessen og arbeidsprosesser i politiet opp mot straffesakssystemene.

Mariell Berg Huse jobber som oppsøkende miljøterapaut i Utekontakten. Hennes arbeidsoppgaver går ut på å drive forebyggende arbeid gjennom oppsøkende virksomhet i ungdomsmiljøer.   

Marthe Bøe jobber som førstekonsulent i Statens vegvesen. Hun skrev masteroppgave om trafikkriminalitet, og med sin kompetanse og store engasjement for trafikksikkerhet fikk hun drømmejobben.

Jeanette Lockhart jobber som rådgiver og teamkoordinator i NAV, hvor hun blant annet veileder personer med nedsatt arbeidevne ut i arbeidslivet. Jeanette er også sensor ved Politihøgskolen.

Tina Michelsen er førstekonsulent i Vinningsgruppen ved Oslo Politidistrikt. På masterprogrammet i kriminologi tilegnet hun seg en bred kompetanse som hun daglig bruker i sin jobb i politiet.