Tanja Nordberg - sosialkonsulent hos UNGBO

Tanja tok både bachelor og mastergrad i kriminologi.

Tanja Nordberg hadde studert flere forskjellige fag da hun begynte å studere kriminologi. "Da jeg begynte på mastergraden i kriminologi føltes det som å komme hjem igjen. Kriminologi har alltid vært faget mitt!", sier hun.

"Faget kriminologi har, slik jeg ser det, et bredere samfunnsperspektiv enn hva for eksempel man finner innen psykologi-faget. Psykologifaget opererer med et annet menneskesyn enn det man finner innen kriminologi-faget. Et slikt menneskesyn, som man finner innen kriminologien, sammenfaller i stor grad med mine egne verdier", forteller Tanja Nordberg.

Fikk jobb tidlig

I masteroppgaven skrev hun om megling i voldssaker. Hun observerte meglingsmøter og intervjuet de involverte partene i Konfliktrådsmeglinger. Et tema hun synes var utrolig spennende.

Tanja var imidlertid bekymret for å stå uten jobb etter endte studier, og startet derfor med å sende ut jobbsøknader flere måneder før hun kom til å være ferdig utdannet.

Og søknadsoffensiven ga gode resultater! Rett etter at hun leverte masteroppgaven begynte Tanja i en fulltidsstilling som sosialkonsulent ved UNGBO. Det er et botiltak for unge, og drives av Oslo kommune.

Jobbrelevant utdannelse

Som sosialkonsulent jobbet Tanja med å følge opp to grupper ungdommer som leier kommunale boliger gjennom UNGBO. Enten fordi de har problemer med å få tak i leiligheter i et stadig mer presset privat boligmarked eller som en følge av at de for eksempel har rusproblemer eller har vært i kontakt med kriminalomsorgen.

"Det er særlig i forhold til den sistnevnte gruppen ungdommer at kriminologiutdannelsen kommer til stor nytte. Jeg opplever å ha en god forståelse av deres livssituasjon, på grunn av utdannelsen min innen kriminologi", sier Tanja Nordberg.

Tanja har hele tiden ønsket å jobbe videre innen forskningsfeltet.

"Jeg ville opparbeide meg praktisk erfaring før jeg tok fatt på videre forskningsvirksomhet. Det er jeg veldig glad for nå. Det å ha jobbet i feltet gir en god innsikt og forståelse som jeg har stor bruk for når jeg nå jobber teoretisk", forteller Nordberg.

Hun har nå en stilling som vitenskapelig assistent (vit.ass) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Som vitenskapelig assistent brukes ca halvparten av arbeidstiden på egen prosjektutvikling, med sikte på kvalifisering for senere doktorgradsstudier. Den resterende halvpart brukes til diverse instituttoppgaver.

Tanja kommer til å utarbeide en prosjektsøknad i skjæringsfeltet mellom kriminologi, rettssosiologi og kjønnsforskning.

"Kriminologien har en lang tradisjon for forskning innen kjønnsfeltet", forteller Tanja Nordberg.

Overgangen til arbeidslivet

Tanja forteller at det var en stor overgang fra å være student til å begynne i fast jobb. Hun sier det var positivt å kunne forholde seg til en jobb, som var tidsavgrenset, sammenlignet med studietilværelsen, der man har et forventningspress hengende over deg hele tiden.

"Men så begynte jeg å savne det å jobbe med fag, det å ha et fagmiljø rundt seg hele tiden", forteller Tanja.

Studiemiljøet

Studiemiljøet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi er lite, sammenlignet med andre steder det tilbys mastergrader.

"Jeg tror det er viktig med et lite studiemiljø. Det gir et tettere samhold, og gjør at det er lettere å henvende seg til andre medstudenter og ansatte.
Jeg ville tatt en mastergrad i kriminologi igjen, hvis det hadde vært mulig. Det var veldig gøy å ta en master i kriminologi", avslutter Tanja Nordberg.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. jan. 2022 11:30