Førstekonsulent i Statens vegvesen

Marthe Bøe jobber som førstekonsulent i Statens vegvesen. Hun skrev masteroppgave om trafikkriminalitet, og med sin kompetanse og store engasjement for trafikksikkerhet fikk hun drømmejobben.

Marthe Bøe anbefaler studenter til å skrive bachelor- eller masteroppgave om et tema innenfor ønsket karrierevei. Selv skrev hun oppgave om trafikkriminalitet, og utkonkurrerte ingeniører i jakten på drømmejobben.  Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere kriminologi?

Jeg begynte opprinnelig studiene mine ved Universitetet i Oslo på bachelorprogrammet i sosiologi. I mitt andre semester fikk jeg ett tips fra en studievenninne om at kriminologi var et spennende fag å ta som fritt emne. Etter å ha undersøkt det nærmere meldte jeg meg opp til KRIM1000 - Innføring i kriminologi, og jeg så meg aldri tilbake. Etter introduksjonsemnet ble min interesse for kriminologi vekket og det hele endte med en mastergrad.

Jeg tror at min interesse for kriminologi har en sammenheng med min interesse for politiyrket. Å forstå menneskelig handling og prøve å forklare hvorfor noen begår lovbrudd er utrolig fascinerende og ikke minst viktig i dagens samfunn. Kriminologifaget dekker hele samfunnet og så mange forskjellige tema innenfor kriminalitet, så her er noe for alle og enhver. Du kan ta emner som inkluderer litteratur om alt fra kvinners møte med straffeapparatet til klimaendringer. Den friheten til å selv velge hvilke tema man ønsker å fordype seg i har gjort utdanningen min til en oppdagelsesferd med et rikt mangfold av tema å undersøke. Å skrive eksamen om Orangutanger ene uken og om mafiaen i Norge den andre uken gjør at kriminologi rett og slett aldri blir kjedelig!

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg startet søkeprosessen allerede på siste semesteret i masterstudiet. På dette tidspunktet hadde jeg allerede spesialisert meg innenfor trafikkriminalitet og funnet en lidenskap for dette arbeidet. Det var veldig klart for meg at jeg ønsket å jobbe med noe innenfor dette og jeg søkte bredt i starten. Det var først når den perfekte jobbannonsen dukket opp på finn.no at jeg fikk øynene opp for Statens vegvesen som arbeidsgiver. Selv om jeg ikke fikk denne første stillingen, ga jeg meg ikke. Jeg søkte på alle stillinger på østlandet fra Statens vegvesen hvor man fikk jobbe med trafikksikkerhet og etter et par intervju fikk jeg drømmejobben.

Hva tror du er de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Statens vegvesen har de siste årene fått øynene opp for samfunnsvitere, men er fortsatt veldig orientert rundt ingeniører. Da jeg fikk min nåværende jobb måtte jeg utkonkurrere ingeniører for en stilling ment for en ingeniør. Jeg tror at jeg skilte meg ut med en spennende og annerledes utdanning og min noe unormalt store lidenskapelige interesse for trafikkriminalitet og trafikksikkerhet. Statens vegvesen har et stort sektoransvar for trafikksikkerhet og er avhengig av medarbeidere som kjemper for å fremme trafikksikkerhet i alt vi gjør. Det faktum at jeg har skrevet bacheloroppgave og masteroppgave om unge menn og deres forhold til sikkerhet og risiko i trafikken gjorde at jeg hadde en klar fordel overfor andre som kun så på stillingen som en i mengden av andre aktuelle veier å gå. Jeg fikk nok jobben fordi jeg klarte å sette min tidligere arbeidserfaring fra kundebehandling og kunnskapen jeg har med meg fra studiene inn i riktig kontekst når jeg søkte på denne jobben.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Mine arbeidsoppgaver kan deles inn i hovedsakelig to deler. Saksbehandling og planlegging. Jeg saksbehandler saker som vår seksjon får inn fra kommuner og privatpersoner. Vi får ukentlig inn mange henvendelser om blant annet gangfelt, bedre belysning, fartshumper, fortau, skilt og lignende. Jeg må ha oversikt over hvilke regler som er gjeldende for hvert tiltak og svare ut henvendelsene etter kriteriene som foreligger for hvert enkelt tiltak. For eksempel må det være et visst antall kryssende fotgjengere i makstimen før vi kan anlegge et nytt gangfelt.

Min andre hovedoppgave er å planlegge hvordan vi skal prioritere midlene vi får tildelt på fylkes- og riksvegene i Buskerud. Dette medfører å ta imot forslag til tiltak fra kommuner og privatpersoner, ha oversikt over hele Buskerud fylke og hvor det er behov for tiltak. Hvert år må jeg planlegge og skissere opp hvordan tiltaket skal være, lage et budsjett for tiltaket og sette opp en prioritert liste over tiltakene som dermed blir bygd året etter.

I tillegg til disse to hovedoppgavene har jeg en rekke andre oppgaver og er blant annet med inn i mellomstore og små vegprosjekter for å hjelpe prosjektet å holde styr på alle reglene, håndbøkene, instrukser og lignende slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt for brukerne av den nye veien som skal bygges. 

Hva jobber du med akkurat nå?

En vanlig dag for meg er egentlig at dagen ikke er mulig å planlegge på forhånd eller er lik noen av de andre dagene. Vegnettet er levende og dynamisk og det skjer ting hele tiden. Jeg har arbeidsoppgaver som jeg jobber med fortløpende. Som å planlegge neste års tiltak. Jeg kan tegne noen skisser, svare på telefoner og mail. Vi drar ut for å befare om vi har en sak hvor det er nødvendig. Jeg bruker mye kart og vegbilder for å undersøke og svare ut saker vi får inn, men noen ganger må vi ut å se for å gjør oss opp et riktig bilde av situasjonen. Jeg har ansvaret for hele fylkes- og riksvegnettet i Buskerud og dermed kan en arbeidsdag være å kjøre til Hemsedal å møte en privatperson som ønsker seg en fartshump, oppdatere lensmannen og samtidig ta et møte med kommunene om aktuelle saker de har spørsmål rundt. Jeg har muligheten til å velge mellom forskjellige arbeidsoppgaver så lenge alt blir gjort i tide og kan stort sett legge opp dagen min selv.

Hvordan bruker du utdanningen fra kriminologi i jobben din, og hva er det viktigste du lærte på studiet?

Innsikten jeg har fått i menneskelig handling og hvorfor folk begår ulovlige handlinger er utrolig viktig i min jobb. Å skulle sikre vegnettet uten å ha innsikt i menneskene som ferdes der og hvorfor de ikke følger reglene som er satt for å kunne få ferdes der hadde vært problematisk. Det er viktig med dette perspektivet inn sammen med ingeniørøynene som vet hvordan bilen vil oppføre seg i svingen og hvor vi må plassere lyktestolpen for å lyse opp alle skolebarna når de skal krysse veien. Og det er viktig å kunne tilegne seg en haug av kunnskap på veldig kort tid og være flink til å oppdatere seg på ny kunnskap som dukker opp. Dette har jeg lært meg under studiene mine. I tillegg skal det sies at mye av det som fører til dårlig trafikksikkerhet på veiene i dag ofte er et resultat av en ulovlig handling fra en billist eller en trafikant, så jeg har egentlig bruk for det meste jeg har lært meg fra kriminologi i jobben min.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det er en klisjé, men det er en grunn til at det er en klisjé: Det er utrolig viktig å skille seg ut. Finn et tema som engasjerer deg og som du kunne sett for deg en karriere innen når du skal velge tema for bacheloroppgaven eller masteroppgaven. Med fordypning innenfor en spesifikk del av kriminologifaget kan du fort skille deg ut til en del jobber. Prøv å finn et tema som ikke alle andre også skriver om og søk gjerne etter en interesse innenfor de mindre utforska delene av kriminologien. Prøv å finn en relevant jobb enten på sommeren eller ved siden av studiene. Med erfaring på CV-en er veien til en jobb mye kortere.

Publisert 18. feb. 2016 09:30 - Sist endret 18. feb. 2016 09:30