Store utviklingsmuligheter

Synne jobber som jobbspesialist i NAV, men har hatt ulike roller i organisasjonen. Hun er svært fornøyd med en arbeidsplass som gir store muligheter til å utvikle og videreutdanne seg.

Bildet kan inneholde: yttertøy, panne, smil, kinn, leppe.

Synne lærer fortsatt nye ting hver eneste dag i arbeidet som jobbspesialist i NAV (foto: privat)

Synne Paxal jobber som jobbspesialist i et tiltak i NAV som heter Utvidet Oppfølging.

En jobbspesialist i NAV gir tett oppfølging til mennesker som har en veldig sterk motivasjon for å jobbe og som av ulike årsaker kan ha behov for støtte fra jobbspesialist på veien. Deltakere i Utvidet Oppfølging er ingen homogen gruppe, de er arbeidssøkere i ulike livssituasjoner med ulike utfordringer. Selv om målet er ordinær jobb, er veien dit svært ulik for hver enkelt deltaker.

– Vi har mulighet til å gi individuell oppfølging over tid og en viktig del er å følge deltakernes ønsker og må, forklarer Synnel. – Vi jobber med bakgrunn i en metode som heter Supported Employment, noe som danner grunnlaget for den oppfølgingen vi gir. Viktige steg i metoden er at vi blir godt kjent med deltakerne, kartlegger nøye deres ønsker og behov, hjelper dem med å komme i kontakt med arbeidsmarkedet og følger dem opp ute i arbeid. Vi følger opp deltaker over tid for å sikre en god jobbmatch og jobbfastholdelse.

En deltaker kan være i Utvidet oppfølging i opp til tre år. En viktig del av jobben som jobbspesialist er å være mye ute hos arbeidsgivere og bli kjent i arbeidsmarkedet. Samarbeid med gode arbeidsgivere er dermed også viktig i jobben med å hjelpe deltakerne ut i arbeid.

– Vi må kunne mye om arbeidsmarkedet for å kjenne behovet og hva som rører seg i vår region. Vi samarbeider også med andre viktige støttespillere rundt deltakerne, som NAV-veileder, fastlege, psykolog, ruskonsulent m.fl. Jobbspesialistrollen er en veldig spennende, utfordrende og dynamisk rolle der man hele tiden utvikler seg faglig og personlig, sier Synne.

Overførbart til arbeidslivet

Med en masterutdanning i kriminologi får man en svært allsidig utdanning og Synne bruker masse av det hun lærte i studiene i hverdagen.

– Det viktigste er den forståelsen jeg fikk gjennom studiet om sosiale prosesser og strukturelle forhold i samfunnet vårt som er med på å skape utenforskap og kriminalitet, sier Synne. – Vi hadde for eksempel flere fag som dreide seg om forhold rundt makt og kontroll og jeg tror det har gjort meg mer bevisst på hvordan jeg møter mennesker i jobben. Jeg er opptatt av å møte deltakerne med respekt og forsøke å minimalisere maktbalansen, eller ubalansen om du vil, som ligger i forholdet mellom meg som NAV-ansatt og deltakerne. Jeg valgte også å ta fordypningsfag i psykologi, noe jeg opplever at jeg får bruk for i min arbeidshverdag.

Synnes påpeker også at man gjennom studietiden lærer å samarbeide og håndtere stress som kommer godt med i arbeidslivet.

– Gjennom kollokviearbeid og gruppearbeid må man samarbeide med ulike mennesker om et felles mål, og i eksamenssituasjoner må man takle stress og usikkerhet. Lærdommen herfra kan man også overføre til mange ulike jobbsituasjoner der man kanskje kjenner på mange av de samme følelsene, sier Synne.

– Hva er det viktigste du lærte fra studiene?

– Jeg lærte så mye gjennom mine fem år på kriminologistudiet, både faglig og sosialt. Det viktigste jeg har lært er kanskje forståelsen for hvordan fenomener og forhold virker sammen og utvikles i samfunnet. I tillegg vil jeg trekke frem at jeg har lært mye om kritisk tenkning og refleksjon. Jeg har lært å jobbe analytisk og drøfte problemstillinger. Jeg har også lært mye om å være strukturert og ta til meg ny kunnskap. I tillegg vil jeg trekke frem det sosiale miljøet på kriminologistudiet, det er et relativt lite studium med et kjempegodt miljø. Vi støttet og heiet på hverandre, og trøstet hverandre når ting gikk trått, særlig i eksamensperiodene. Dette tar jeg også med meg videre, sier Synne.

Jobbet deltid i NAV

Gjennom studietiden jobbet Synne deltid som saksbehandler i NAV i Arbeid og ytelser. Dette ga henne verdifull erfaring og innblikk i NAV som organisasjon.

– Gjennom denne jobben lærte jeg om de ulike delene av NAV og hadde allerede et ønske om å jobbe mer publikumsrettet med oppfølging. Deretter fikk jeg tilbud om å komme på intervju til en jobbspesialiststilling ved NAV Rælingen. Gjennom intervjuprosessen lærte jeg mye mer om jobbspesialistrollen og fant ut at dette er en stilling som passer min kompetanse og mitt interessefelt godt, sier Synne.

Hun påpeker at det ofte er tilfeldigheter som leder deg inn i en jobb og et tips er å være åpen og nysgjerrig for nye stillinger du nødvendigvis ikke vet så mye om.

Engasjer deg i det du er nysgjerrig på

Synnes fremste tips til studenter som ønsker å jobbe i hennes felt er å bruke studietiden godt på å utforske og fordype deg i det du interesserer deg for. Hvis du i tillegg har mulighet til å få relevant erfaring under studietiden, så er dette en veldig fordel når man skal søke seg videre etter studiene. Relevant erfaring for en jobb i NAV kan være offentlig saksbehandling eller erfaring fra arbeid med mennesker.

– Dersom man ønsker å jobbe i NAV finnes det utallige muligheter, forteller Synne. – NAV består av mange ulike enheter og avdelinger og mulighetene er mange. Jeg har jobbet i to svært ulike roller i NAV, fra en ren saksbehandlerstilling til en jobbspesialiststilling der man er mye utenfor kontoret og jobber med oppfølging av arbeidssøkere. Mitt tips er å utforske de ulike delene av NAV for å se hva nettopp du interesserer deg for og hva som engasjerer deg mest. NAV er i hvert fall en veldig spennende og mangfoldig organisasjon å jobbe i. Jeg synes også samfunnsoppdraget til NAV er viktig og det å jobbe i NAV er noe man bør være stolt av.

Om du er interessert i denne typen jobb, kan du lese mer om NAV, Utvidet Oppfølging og Supported Employment på hjemmesidene deres, råder Synne. Individuell jobbstøtte, IPS er også nært beslektet med Supported Employment og som jobbspesialist innenfor IPS samarbeider man tettere med psykiatrien.

– Det er mange muligheter for å jobbe med arbeidsrettet oppfølging og dette er et kjempespennende felt, sier hun.

Et annet tips er også å engasjere seg sosialt hvis man har mulighet, enten ved å være med å arrangere eller være med på det som skjer. Synne var selv med i sosialgruppa siste året på master og var med på å arrangere blant annet julebord og studietur til Riga. Slike initiativ er veldig lærerikt og man blir kjent på tvers av årskull.

Videreutdanning og utvikling

På spørsmålet om hvilke drømmer og ønsker Synne har for karrieren videre, sier hun at etter å ha jobbet som jobbspesialist i litt over ett år, lærer hun fortsatt nye ting hver eneste dag og er fornøyd med der hun er nå.

– Det er en veldig dynamisk jobb der man møter nye mennesker og er på farten hele tiden. Mulighetene for videreutdanning og kurs er stor på min arbeidsplass, og det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

Det finnes for eksempel videreutdanning innenfor den metoden hun jobber med som er Supported Employment. Synne får også god intern opplæring og kursing som jobbspesialist, og god støtte og veiledning underveis i teamet av en metodeveileder.

– Jeg har flere interessefelt som det kan være spennende å utvikle videre i fremtiden. Jeg har alltid synes arbeid med ungdom har vært spennende og skrev masteroppgaven min om tverrfaglig samarbeid i ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Jeg synes også det er spennende å jobbe analytisk og utvikle fagområder. Men gjennom arbeidslivet lærer jeg mye hele tiden og faglige interesser kan endre seg over tid. Enn så lenge stortrives jeg i jobben og har bare lyst til å utvikle meg enda mer som jobbspesialist, avslutter Synne.

Navn: Synne Aas Paxal

Alder: 31 år

Arbeidssted: NAV, Rælingen

Studier: Master i kriminologi (ferdig høst 2020)

Publisert 7. mars 2022 12:53 - Sist endret 7. mars 2022 12:53