Førstekonsulent i politiet

Tina Michelsen er førstekonsulent i Vinningsgruppen ved Oslo Politidistrikt. På masterprogrammet i kriminologi tilegnet hun seg en bred kompetanse som hun daglig bruker i sin jobb i politiet.

Tina Michelsen har en variert arbeidshverdag i politet. Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere kriminologi?

Det var helt tilfeldig. Det virket rett og slett interessant. Jeg så raskt i første semester at min oppfattelse av faget stemte, og valget om å fortsette med en master var derfor ikke vanskelig.

Kriminologi er en samfunnsvitenskapelig utdannelse, men gir deg en spesialisering, som etter min mening er et stort fortrinn i arbeidslivet. Det er en måte å skille seg ut på. Innen kriminologien er det også mulig å spesialisere seg ytterligere. For min del ble det politivitenskapen og det internasjonale politisamarbeidet som fenget mest, noe som også ble temaet i min masteroppgave.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg hadde et sterkt ønske om å jobbe i politiet og søkte derfor kun på ledige stillinger her. Jeg søkte i utgangspunktet bredt og gjerne på jobber ved internasjonale avdelinger, men så raskt at disse stillingene krevde noe mer arbeidserfaring.

Mitt første intervju var hos Lommetyveriprosjektet, nå Vinningsgruppen Sentrum, august 2012. Det var et helt nyopprettet prosjekt og jeg så dette som en mulighet til å være med på å bygge opp noe nytt i politiet. Det hadde ikke tidligere vært noen koordinert innsats mot lommetyverier i Oslo og anmeldelsestallene var på nivå med Berlin, en enorm by sammenlignet med Oslo.

Da det var en nyopprettet gruppe fikk jeg anledning til å forme min egen stilling, noe som har gitt meg flere arbeidsoppgaver hvor jeg får anvendt utdannelsen min direkte.  Jeg sitter nå også i en høyere stilling enn da jeg startet.

I 2015 slo Lommetyverigruppen seg sammen med Skimming- og ID-tyverigruppen og ble Vinningsgruppen Sentrum. Jeg jobber derfor med saker tilknyttet disse kriminalitetsgruppene.

Hva tror du er de viktigste faktorene til at nettopp du fikk jobben?

Naturligvis var min faglige bakgrunn utslagsgivende, men samtidig var det nok også at jeg viste stor interesse for å ha politiet som arbeidsplass. I tillegg tror jeg mye er knyttet til personlighet og ens evne til å formidle sine gode egenskaper under intervjuet. Jeg tror arbeidsgiver i dette tilfellet var ute etter en person som ønsket å være med på å starte noe nytt, en sulten person med mye pågangsmot, og det passet meg veldig godt.  

Hva er dine arbeidsoppgaver?

En av mine hovedoppgaver er å frigjøre ressurser for mine politiutdannede kollegaer. Jo mer jeg kan bidra med inne gjør at mine kollegaer kan jobbe forebyggende og reaktivt ute mot vinningskriminalitet i Oslo. Det er veldig fint å være del av et lag som arbeider helhetlig mot samme mål.

Jeg har ganske varierte og situasjonsbetingede oppgaver fordi vi selv har ansvaret for hele straffesakskjeden, noe som gir meg stor bredde i arbeidsoppgaver: Bistand til straksetterforskning, saksbehandling under etterforskningen, ved fengslinger og hovedforhandlinger, samt i samarbeidet med Politiets utlendingsenhet og Utlendingsavsnittet Oslo. Sistnevnte er viktig da gjerningspersonene i våre saker stort sett er utenlandske mobile vinningskriminelle. Våre straffesaker krever en rask saksbehandling og arbeidshverdagen foregår derfor ofte i et høyt tempo.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg kom nylig hjem fra en lommetyverikonferanse hos Europol i Haag, Nederland. Som nevnt er gjerningspersonene i våre saker stort sett er mobile vinningskriminelle og et godt internasjonalt politisamarbeid er derfor helt nødvendig for å forebygge og reaktivt arbeide med denne lovbruddskategorien. Konferansen gir en mulighet til å treffes, utveksle erfaringer og bygge et godt nettverk på tvers av landegrensene.

I januar hvert år lager vi en problemanalyse. Her oppsummerer vi året som har gått og retter samtidig blikket fremover og forsøker å skissere hva vi tror blir neste års trender, utviklinger og utfordringer. Denne skal vi snart begynne med.

Hvordan bruker du utdanningen fra kriminologi i jobben din, og hva er det viktigste du lærte på studiet?

Jeg begynte å studere kriminologi rett etter videregående og vil derfor kunne si at mine år på Institutt for kriminologi og rettssosiologi blant annet har formet mye av min samfunnsforståelse. Jeg opparbeidet meg en god formidlingsevne, samt gode analytiske og metodiske ferdigheter. I tillegg til uunnværlig faglig kompetanse som jeg bruker på jobb hver dag.

Spesialiseringen innen politivitenskap har gitt innsikt i hvordan politiet er organisert, hvordan de arbeider og ikke minst god faglig forståelse. Flere temaer i masteroppgaven har for eksempel vist seg å være direkte overførbar kunnskap.

Generell formidlingsteknikk, metode og analyse er opplærte ferdigheter jeg bruker for eksempel i utarbeidelsen av rapporter som den årlige problemanalysen.

Kunnskapen om internasjonalt politisamarbeid og grenseoverskridende kriminalitet har vist seg å være spesielt nyttig kompetanse å ta med seg inn i arbeidet med mobile vinningskriminelle. Jeg synes det er fantastisk moro å samarbeide med utenlandske kollegaer for å etterforske- og forebygge kriminalitet, oppklare spørsmål knyttet til identitet samt metode- og informasjonsutveksling.

Hva er dine beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Et tips vil være å skille seg litt ut. Dette kan enten være gjennom sammensetningen av fag eller valg av tema for bachelor/masteroppgave, aktiviteter utenom studiene, herunder verv i foreninger/utvalg eller andre frivillige organisasjoner, eller jobber. Bygg et nettverk og knytt kontakter.

Skriv gode spissede søknader som tydeliggjør hvordan nettopp du og din faglige bakgrunn kan bidra i den stillingen du søker på.

I enkelte tilfeller må man kanskje også være villig til å starte i en lavere stilling enn man hadde håpet på. Drømmejobben som første jobb hører med til sjeldenhetene, men ved å vise lojalitet, stå-på-vilje og engasjement skapes ofte mange muligheter.

Publisert 2. feb. 2016 10:47 - Sist endret 31. jan. 2022 11:30