Fagutvalget for bachelorprogrammet i kriminologi

Fagutvalget er satt sammen av studenter på studiet som er interessert i å gjøre en innsats for sin egen og medstudenters studietid. Det er et frivillig engasjement hvor alle kan delta. Fagutvalget er et viktig bindeledd mellom studenter og administrasjonen på instituttet, og har ansvar for å følge opp saker som er viktige for studentenes velferd. Studenters velferd er noe fagutvalget tar alvorlig, også når det kommer til livet utenfor forelesninger og lesesal.

Fotograf: Francesco Saggio

Hva gjør vi?

Fagutvalget har møter ca annenhver uke gjennom hele skoleåret og planlagt og gjennomført masse sosiale tiltak, samt engasjert seg i studentsaker som angår instituttet. Vi har vært med på å forme det nye studieopplegget på Bachelorgraden og sittet i programrådet som studentenes representant. Vi har også samarbeid med fagutvalget på Masterstudiet. Det vil si at vi er med der det skjer og våre meninger blir hørt i de styrende organer om innhold og form på kriminologifaget.

Fagutvalget står for en rekke arrangement som for eksempel Fadderuka, hvor vi har ulike aktiviteter i egen regi, og er med på noe av det oppsatte programmet på Blindern. Noen eksempler på hva vi har gjort tidligere er grilling i St. Hansparken, quiz, omvisning på campus Domus Nova, vorspiel og fest hos faddere, besøkt ølteltet, vært med på foredrag og kriminalpolitisk seminar, felles samling på Peppes Pizza og pub-til-pub-runde sammen med Blindernstudentene.

Under fadderuka pleier vi hvert år å arrangere ekskursjoner til kriminologisk relevante steder som blant annet Konfliktrådet og DIXI.

Eksempler på hva vi har gjort tidligere:

I mars pleier fagutvalget å arrangere studietur til forskjellige storbyer i Europa hvor vi legger opp et kriminologisk opplegg som er faglig relevant. Disse turene er veldig sosiale og man lærer å kjenne medstudentene sine på en litt annen måte enn hva vi gjør på lesesalen. Vi har tidligere vært i Göteborg, Berlin, Praha og Amsterdam.

Ellers har vi hatt på plakaten at det er Kriminologisk torsdagspils og quiz en gang i måneden hvor vi samles på et eget sted, og ofte har dype og interessante diskusjoner som ikke nødvendigvis leder noe sted. Her er det bare å møte opp, jo flere jo bedre.

Vi hadde også selvsagt andre uformelle arrangementer i løpet av året, som for eksempel piratfest, ikke fullt så faglige hytteturer, juleavslutning og eksamensfester.

På tide å bli med?

Hvis du synes dette høres bra ut og du har lyst til å være med å gjøre en innsats for dine medstudenter, så si ifra! Vi trenger alltid nye medarbeidere. Hvis du eventuelt ikke synes dette høres så bra ut, og du føler et sterkt hat mot det kriminologiske fagutvalghegemoniet og har lyst til å bryte det ned innenfra - si ifra! Vi har ikke noe imot en kritisk røst, så lenge det er konstruktivt  ;)

Send en mail til fagutvalget om du føler for det, eventuelt forhør deg om når neste møte skal holdes.

Leder: Kristine Hegle - kristine.hegle@student.jus.uio.no

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. nov. 2021 12:03