Studentenes innspill til Strategi 2030

Utkastet til UiOs Strategi 2030 er nå ute på høring med frist 1. november for å gi innspill.

Fakultetet vil komme med sine innspill, men vi oppfordrer alle studenter til å lese utkastet og bruke anledningen til å gi sine direkte innspill.

Høringsbrevet oppfordrer oss til å være konkrete i våre tilbakemeldinger, og nettskjemaet for tilbakemeldinger og annen relevant informasjon finner du på UiOs nettsider for strategiprosessen.

Publisert 11. okt. 2019 10:07 - Sist endret 11. okt. 2019 10:07