Hva kan du jobbe med?

Guro Sollien Eriksrud er prosjektleder i Oslo Røde Kors. Som student begynte hun som frivillig i Røde Kors' ettervernstilbud "Nettverk etter soning", hvor hun senere fikk jobb. 

Robin Håset Drager er utdannet kriminolog og jobber med ofre for anmeldte lovbrudd i SSB.