Robin Drager - Statistisk sentralbyrå

Robin Håset Drager er utdannet kriminolog og jobber med ofre for anmeldte lovbrudd i SSB.

Robin Drager trives i SSB midt i Oslo sentrum. Bilde: privat

Sammensveiset studiemiljø

Robin Håset Drager er 26 år, og har rukket å skaffe seg både en bachelorgrad og en mastergrad i kriminologi. Ti måneder etter han oppnådde mastergraden sin fikk han sin nåværende jobb som førstekonsulent med ansvar for ofre for anmeldte lovbrudd i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Som alle andre kriminologer skryter han av fagmiljøet, og vi har tatt en prat med ham for å få vite mer om jobben hans, hvordan han opplevde kriminologiutdanningen og Robin selv.

– Jeg husker studietiden som veldig hyggelig, begynner Robin. Miljøet er veldig sammensveiset og godt, og det har nok mye å gjøre med at det er ganske få studenter og professorer, og at man da har mye med hverandre å gjøre.

Mulighetene begrenses ikke

Et viktig poeng han vil understreke er at man ikke begrenser mulighetene ved å studere kriminologi selv om faget kan virke litt snevert for utenforstående.

– Da jeg begynte å studere kriminologi visste jeg ikke helt hva jeg gikk til, sier han videre. Jeg hadde egentlig søkt Politihøyskolen, men jeg kom heldigvis ikke inn der, så da ble det kriminologi i stedet. Jeg har alltid vært interessert i kriminalitet.

I tillegg vil man komme til et åpent og aksepterende miljø med stor takhøyde, samtidig som tverrfaglighet står sterkt i kriminologifaget, forteller han videre.

Dannelsesprosess

Mens han studerte jobbet Robin både i restaurant og som journalist i Universitas, noe han er svært glad for i dag. På den måten tilegnet han seg erfaring han kunne bruke i studiene, i tillegg til at han ble åpen for andre fags perspektiver.

– Å studere er jo en dannelsesprosess, sier Robin. Blant de viktigste tingene jeg lærte av å studere kriminologi er de analytiske ferdighetene jeg er avhengig av i jobben min i dag.

I tillegg er det slik at man etter hvert som man modnes faglig og personlig forstår mer om hvordan samfunnet fungerer når man studerer et fag som har med samfunnet å gjøre. Derfor vil man kunne trekke paralleller til andre fag, for å bruke dem i sitt eget, forklarer Robin

Robins jobb

For tiden jobber Robin som førstekonsulent i SSB, hvor han hovedsakelig jobber med ofre for anmeldte lovbrudd. Han mottar data fra politiets straffesaksregister, som han analyserer og bearbeider og publiserer. Robin forteller at han ventet nesten ett år etter endt utdanning på den rette jobben, som han da søkte og fikk.

– Nå skal vi snart legge frem årsstatistikken for ofre for anmeldte lovbrudd, noe jeg synes er veldig interessant. Dessuten krever arbeidet stor nøyaktighet, fordi SSB har et rykte å ta vare på. Det å være nysgjerrig, å tilegne seg kunnskap, og ikke minst å videreformidle kunnskap, er noe jeg lærte av kriminologistudiet.

Robin forteller at dette er egenskaper han er glad for å ha utviklet, slik at han kan utføre den jobben han har hos SSB i dag, som han stortrives i. Han vurderte også å satse mot mediefeltet eller lignende på grunn av erfaringen fra Universitas, men heldigvis for SSB dukket ikke det riktige tilbudet opp fra den bransjen.

Hopp i det!

Som kriminolog kan man brukes til mye forskjellig, noe som gjør kriminologer attraktive innenfor flere felter i arbeidslivet. Robin forteller imidlertid at det er lettere å få jobb i for eksempel Oslo enn i mindre urbane strøk. Likevel er ikke Robin i tvil, han anbefaler alle å studere kriminologi. Avslutningsvis kommer Robin med gode råd til nye studenter.

– Mitt beste tips er å hoppe i det uten å nøle. I tillegg kan det være lurt å delta på skrivekurs og lignende for å lære seg akademisk skriving fort. Når man lærer å skrive, lærer man også å tenke. Dette er også en dannelsesprosess. Når man behersker språket som brukes, lærer man seg også å koble sammen kunnskap, slik at man forstår hva som er viktig.

Engasjer deg

Han forklarer at kriminologistudiet på den måten er å regne som et typisk akademisk fag. I tillegg til å lære å skrive, mener han at engasjement er viktig.

– Jeg vil også oppfordre alle til å engasjere seg i ting som for eksempel Fagutvalget. Der trivdes jeg kjempegodt, og det har mye å gjøre med at jeg engasjerte meg både faglig og sosialt i kriminologistudiet og studiehverdagen generelt.

Publisert 18. feb. 2013 09:33 - Sist endret 3. sep. 2014 10:08