Referanser og kildehenvisninger

I vitenskapelige arbeider er et av de viktigste prinsippene etterpøvbarhet. Det betyr at leseren skal kunne gjenfinne de kilder du har bygget på.

Du må alltid passe på å kreditere den opprinnelige forfatter av et sitat, argument, en ide eller tanke, og ikke fremstille den som din egen. Det er å regne som fusk. På denne siden vil vi gi deg noen tips i forhold til å henvise til kilder i teksten og hvordan du setter opp en litteraturliste

I forbindelse med litteraturlister og sitering kan man bruke flere forskjellige stiler (for eksempel Harvard-stilen eller Chicago-stilen). Man velger selv hvilken stil man vil benytte, men man må følge den valgte stilen helt konsekvent.

Harvard-stilen er den som oftest blir benyttet innen kriminologisk forskning, men skulle du foretrekke en annen stil er det fritt frem for det.  Det som er viktig når du siterer og skriver referanseliste er at du er konsekvent og bruker kun én stil i en tekst. Følg reglene for den stilen du har valgt!

For de som vil lære mer om referanser og kildehenvisninger kan følgende sider anbefales:

Universitetsbibliotekets side - Søk og skriv

SV-fakultetes side om kildebruk

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. juli 2016 09:47