Introduksjon til KRIM1100

Eneansvarlige May-Len Skilbrei og Heidi Mork Lomell gir en introduksjon til emnet KRIM1100, som er hovedemnet første semester. 

Bildet kan inneholde: datamaskin, bord, personlig datamaskin, dataskjerm, datapult.

Introduksjon til KRIM1100: Professor May-Len Skilbrei og professor Heidi Mork Lomell vil gi informasjon om emnet KRIM1100. For studenter på årsenhet vil det også gis informasjon om KRIM1500.

Tid: 12.15-13.00: Faddergruppe 1 og 2. Sted: Auditorium 1, Domus Juridica.

Tid: 13.15-14.00: Faddergruppe 3. Sted: Auditorium 1, Domus Juridica.

Tid: 14.15-15.00: Årsenhet. Sted: Auditorium 1, Domus Juridica.

Dette er ikke en vanlig forelesning, men absolutt verdt å få med seg. 

Publisert 2. juli 2021 15:59 - Sist endret 16. aug. 2021 08:45