Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 25. aug. 2020 14:48

Seminaret er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i religion og samfunn. Dersom studenter på årsenheten i kristendom og islam ønsker å delta kan dere melde dere på via nettskjema og dere vil da bli kontaktet dersom dere får plass.
Påmelding gjøres via nettskjema: https://nettskjema.no/a/granseminar2020-resa

Hvis du av helsemessige årsaker eller andre tungtveiende grunner ikke har mulighet til å delta kan du søke om fritak her: https://nettskjema.no/a/fritak-gran-2019  

 

Frist 1. september

Oppmøte: 9. september, klokken 08.45 på Det teologiske fakultet. 

Program:

Timeplan for Granseminaret 9.-11. september 2020...

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!