Beskjeder

Publisert 31. aug. 2021 13:15

Hei alle sammen! Vi studentassistenter har nå opprettet en gruppe på Facebook for alle dere hvor vi ønsker å informere dere om arrangementene som kommer til å finne sted ila. høsten 2021. Vi oppfordrer dere til å bli medlem av denne, da det er lettere for oss å kontakte og informere dere via den fremfor på mail. 

Link: https://www.facebook.com/groups/281114656682973

Mvh studentassistentene ved Det teologiske fakultet 

Publisert 19. aug. 2021 11:44

Programseminaret på Gran gir deg en intensiv faglig innføring og sjansen til å bli bedre kjent med både medstudenter og lærere!

Hver høst siden begynnelsen av 1990-tallet har vi tatt med førsteårsstudenter på et tredagers intensivseminar til Granavolden gæstgiveri. Denne turen har vært en arena for både å knytte vennskap som har vart ut studietiden, faglig fellesskap mellom studenter og ansatte, og til å gi en dypere fagforståelse tidlig i utdanningen.

Seminaret på Gran, 29.september-1.oktober, er obligatorisk for førsteårsstudentene på bachelorprogrammet religion og samfunn, hvis det er plass vil vi også gi studenter på årsenhet i kristendom og islam mulighet til å delta. Hvis du er student på årsenhet i kristendom og islam og ønsker å være med på Gran ønsker vi at du melder deg på med en gang. Du vil blikontaktet etter 15. september hvis vi har ledige pla...

Publisert 25. aug. 2020 14:48

Seminaret er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i religion og samfunn. Dersom studenter på årsenheten i kristendom og islam ønsker å delta kan dere melde dere på via nettskjema og dere vil da bli kontaktet dersom dere får plass.
Påmelding gjøres via nettskjema: https://nettskjema.no/a/granseminar2020-resa

Hvis du av helsemessige årsaker eller andre tungtveiende grunner ikke har mulighet til å delta kan du søke om fritak her: https://nettskjema.no/a/fritak-gran-2019  

 

Frist 1. september

Oppmøte: 9. september, klokken 08.45 på Det teologiske fakultet. 

Program:

Timeplan for Granseminaret 9.-11. september 2020...