Seminar til Granavolden Gæstgiveri 29. september-1. oktober 2021

Programseminaret på Gran gir deg en intensiv faglig innføring og sjansen til å bli bedre kjent med både medstudenter og lærere!

Hver høst siden begynnelsen av 1990-tallet har vi tatt med førsteårsstudenter på et tredagers intensivseminar til Granavolden gæstgiveri. Denne turen har vært en arena for både å knytte vennskap som har vart ut studietiden, faglig fellesskap mellom studenter og ansatte, og til å gi en dypere fagforståelse tidlig i utdanningen.

Seminaret på Gran, 29.september-1.oktober, er obligatorisk for førsteårsstudentene på bachelorprogrammet religion og samfunn, hvis det er plass vil vi også gi studenter på årsenhet i kristendom og islam mulighet til å delta. Hvis du er student på årsenhet i kristendom og islam og ønsker å være med på Gran ønsker vi at du melder deg på med en gang. Du vil blikontaktet etter 15. september hvis vi har ledige plasser. 


For påmelding trykk her. Hvis det er vanskelig for deg å delta kan du søke om fritak via nettskjema.  Frist for påmelding og søknad om fritak er 15. september. 

Denne høsten vil vi av smittevernhensyn gjennomføre seminaret i to runder. Førsteårsstudenter på religion og samfunn (bachelor) vil ha seminar 29. september-1. oktober, teologistudentene (bachelor og profesjon) vil ha seminar 6.-8. oktober.

Program RESA/årsenhet høsten 2021:

Onsdag 29. september

8.45      Oppmøte på Domus Theologica, Blindernveien 9

9.00      Felles buss kjører fra fakultetet til Granavolden gjestgiveri

10.45    Introduksjon av arbeidet

11.00     Økt 1: Beskrive caset og gjennomgå problemstillinger

12.30     Lunsj

13.30     Økt 2 – Fortsetter: Problemstillinger

15:00     Kaffe og vafler

16.00     Økt 3 -  Gruppearbeid: lesing, innhente og tilegne seg relevant kunnskap

18.00     Middag

19.30     Sosialt samvær i Gregerstua

Torsdag 30. september

8.30       Frokost

9.30       Økt 3 – Fortsetter: Innhente og tilegne seg relevant kunnskap

12.30    Lunsj

13.30     Økt 4: - Planlegge fremlegg av innhentet kunnskap

15.00     Kaffe og vafler

16.00     Økt 5: Presentasjoner og diskusjon

18.00     Middag

19.30     Sosialt samvær i Gregerstua

Fredag 1. oktober

8.30       Frokost

9.30       Økt 6: Presentasjoner og diskusjon

12.30    Lunsj

13.30     Økt 7: Presentasjoner og panelsamttale

14.45     Buss fra Granavolden gjestgiveri til Domus Theologica

 

Publisert 19. aug. 2021 11:44 - Sist endret 19. aug. 2021 11:44