Seminar til Granavolden Gæstgiveri 9-11 september 2020

Seminaret er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i religion og samfunn. Dersom studenter på årsenheten i kristendom og islam ønsker å delta kan dere melde dere på via nettskjema og dere vil da bli kontaktet dersom dere får plass.
Påmelding gjøres via nettskjema: https://nettskjema.no/a/granseminar2020-resa

Hvis du av helsemessige årsaker eller andre tungtveiende grunner ikke har mulighet til å delta kan du søke om fritak her: https://nettskjema.no/a/fritak-gran-2019  

 

Frist 1. september

Oppmøte: 9. september, klokken 08.45 på Det teologiske fakultet. 

Program:

Timeplan for Granseminaret 9.-11. september 2020

Granseminaret for Religion og samfunn (og de studentene som har fått plass fra årsenheten i kristendom og islam) blir i år lagt opp rundt et casearbeid. Caset omhandler tematikken skolegudstjenester, og både emnene TFF1002 og RESA1001 vil være representert med undervisere og pensum.

Det vil legges ut et utdrag fra pensum på de to emnene. Disse er det viktig at alle studentene tar med.

 

Onsdag 9. september

8.45       Oppmøte på Domus Theologica, Blindernveien 9

9.00       Felles buss kjører fra fakultetet til Granavolden gjestgiveri

10.45    Introduksjon av arbeidet

11.00     Økt 1: Beskrive caset

12.30     Lunsj

13.30     Økt 2 – Problemstillinger

15:00     Kaffe og vafler

16.00     Økt 2 fortsetter, samt lesing og gruppearbeid knyttet til oppgaven

18.30     Middag

20.00     Sosialt samvær i Gregerstua

Torsdag 10. september

8.30       Frokost

9.30       Økt 3 – Innhente og tilegne seg relevant kunnskap

12.30    Lunsj

13.30     Økt 4: - Planlegge fremlegg av innhentet kunnskap

15.00     Kaffe og vafler

16.00     Økt 5: Legge fram og drøfte innhentet kunnskap

18.30     Middag

20.00     Sosialt samvær i Gregerstua

Fredag 11. september

8.30       Frokost

9.30       Økt 6: Presentasjoner og diskusjon

12.30    Lunsj

13.30     Økt 7: Presentasjoner og drøfte mulige løsninger + oppsummering

14.45     Buss fra Granavolden gjestgiveri til Domus Theologica

Publisert 25. aug. 2020 14:48 - Sist endret 7. sep. 2020 16:28