Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om kristendommens opprinnelse og historiske utvikling, om sentrale tekster i kristendommens historie og om dens utbredelse og egenart i dag. Studentene skal også utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale spørsmål knyttet til kristendommens møte med samfunn og andre religioner, og kunne anvende og forstå bruken av forskjellige metoder i studiet av kristendommen.

For de som starter på studiet fra høsten 2017:

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om kristendom og islam – deres opprinnelse og historiske utvikling, deres mangfoldig uttrykksformer i dag, og det komplekse forholdet dem i mellom. Videre skal studentene tilegne seg innsikt i hvordan de hellige tekstene tolkes, og hvordan de to religiøse tradisjonene preger etisk tenkning. Studentene skal også utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale spørsmål knyttet til kristendommens og islams møte med det sekulære samfunnet og med hverandre, og kunne anvende og forstå bruken av forskjellige metoder i studiet av de to religionene.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. jan. 2017 11:49