Jobb og videre studier

Årsenheten kan innpasses i en bachelorgrad eller i et profesjonsstudium i teologi. En bachelorgrad kan videre kvalifisere til opptak på masternivå. Enheten passer også godt inn som fjerde året i en lærerhøgskoleutdanning eller som valgfrie emner i andre studieprogrammer.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. jan. 2017 11:51