Oppbygging og gjennomføring

NB: Dette studieprogrammet er under revisjon. Endringer vil forekomme.

Årsenheten består av to semestere. 

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2020 eller senere

Årsenheten består av seks obligatoriske emner.

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie eller et valgemne i Islam TFF1004 – Hellige tekster TFF1003 – Etikk og religion
1. semester TFF1002 – Levd religion i Norge RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk RESA2001 – Islam, kristendom og vesten
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2019 eller tidligere: 

Årsenheten er bygget opp av fem obligatoriske emner og ett valgemne. Hvilke valgmener som blir gitt, vil variere fra semester til semester.

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie eller RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk TFF1004 – Hellige tekster Valgemne i kristendom og islam
1. semester TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion RESA2001 – Islam, kristendom og vesten
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Det er ikke mulig å legge studier i utlandet inn i dette studieprogrammet.

Planlagte valgemner våren 2022

(Enkelte av emnene kan ha forkunnskapskrav.)

Det er mulig å få godkjent et annet valgemne i islam etter avtale med programkonsulent. Kontakt TF-infosenter for avtale. 

 

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på programmet kristendom og islam (årsenhet) må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Hvert semester innen gitte frister: registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift
  • Ha bestått emner som er obligatoriske i programmet innen antall forsøk tillatt for eksamen for emnet
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon med å ha bestått emner i studieprogrammet på minst:  30 studiepoeng etter ett år; og 60 studiepoeng etter to år.

Det er visse unntak fra disse kravene:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. nov. 2021 17:42