Oppbygging og gjennomføring

NB: Dette studieprogrammet er under revisjon. Endringer vil forekomme.

Årsenheten består av to semestere. 

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2020

Årsenheten består av seks obligatoriske emner.

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie eller et valgemne i Islam TFF1004 – Hellige tekster TFF1003 – Etikk og religion
1. semester TFF1002 – Levd religion i Norge RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk RESA2001 – Islam, kristendom og vesten
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Gjelder for studenter med studiestart høsten 2019 eller tidligere: 

Årsenheten er bygget opp av fem obligatoriske emner og ett valgemne. Hvilke valgmener som blir gitt, vil variere fra semester til semester.

2. semester TFF1001 – Kristendommens historie eller RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk TFF1004 – Hellige tekster Valgemne i kristendom og islam
1. semester TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion RESA2001 – Islam, kristendom og vesten
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Det er ikke mulig å legge studier i utlandet inn i dette studieprogrammet.

Planlagte valgemner våren 2021

(Enkelte av emnene kan ha forkunnskapskrav.)

 

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på programmet kristendom og islam (årsenhet) må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Hvert semester innen gitte frister: registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift
  • Ha bestått emner som er obligatoriske i programmet innen antall forsøk tillatt for eksamen for emnet
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon med å ha bestått emner i studieprogrammet på minst:  30 studiepoeng etter ett år; og 60 studiepoeng etter to år.

Det er visse unntak fra disse kravene:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. nov. 2020 11:26