Programmet tar ikke opp nye studenter

Kristendomsstudier (master - to år)

Programmet tilbyr studier i kristendom med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver.

Hva kan du jobbe med?

  • Marianne2 Marianne Kartzow forsker på sladder 6. juni 2012 10:00
    Hvis den typiske forskertypen er en aldrende mann som vimser verdensfjernt rundt i sitt eget univers, er det lite annet enn den rufsete sveisen som avslører at Marianne forsker. Hun er ung, lovende og opptatt av sladder.
  • Kariereintervju1 Steinar Ims - medierådgiver med kristendomsstudier 6. juni 2012 10:00
    Etter seks års ved Det teologiske fakultet gikk Steinar ut på arbeidsmarkedet. Da skjønte han at kompetansen også kunne brukes andre steder enn i kirken. Medierågivnigsbyrået Synergi Rf. tilbød ham jobb.
Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

NB!

Det vil ikke bli tatt opp nye studenter på dette programmet høsten 2017.