Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Studiet skal gi en teoretisk forankret kompetanse til å fortolke kristendommens kulturelle uttrykk i et historisk og aktuelt perspektiv. Det kan arbeides historisk og idéhistorisk, hermeneutisk og litteraturvitenskapelig, fenomenologisk og samfunnsvitenskapelig.

I tillegg til en fordypning i kristendommen gir studiet også et grundig kjennskap til vitenskapsteoretiske problemstillinger og en høy grad av metodisk bevissthet og refleksjon. Valgfriheten i programmet gir mulighet for faglig fordypning innen en rekke områder, spesielt knyttet til forberedelse til og arbeid med masteroppgaven.

Publisert 6. juni 2012 10:00