Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Programmet tilbyr studier i kristendom med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver.

Det åpnes for et mangfold av metoder og innfallsvinkler i kristendomsstudiet. Tematisk er det bl.a. mulig å fordype seg i Bibelen - dens kontekst og virkningshistorie - kristendommens idéhistorie, etikk og religionsfilosofi, kristen spiritualitet og fromhetshistorie samt kunst og kristendom.

Masterstudiet bygger på en bachelor i teologi og kristendom eller tilsvarende.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27