Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Programmet tar sikte på å bidra med kristendomsfaglig ekspertise med relevans for kultursektor, kirke og ulike trossamfunn, offentlig forvaltning, ideelle og frivillige organisasjoner, medier, skolen og øvrig utdanningssektor (inkl. forskning) og det private næringsliv.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. juni 2012 22:51